map Kart account_circle Min side
Aktuelle lover

Hjelpemidler

Dersom du har behov for kortvarig lån av enkle hjelpemidler, kan du få hjelp av Kommunalt hjelpemiddellager. NAV hjelpemiddelsentral har ansvar for varig utlån av hjelpemidler. Du kan få hjelp til å vurdere dine behov for varig utlån av hjelpemidler ved å kontakte Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen.

Kortvarig behov for hjelpemidler

Vi tilbyr utlån av:

 • Rullator
 • Toalettforhøyere
 • Dusjstol
 • Rullestol

Dersom du har behov for krykker kan de kjøpes på Sandnes Legevakt.

Du kan ta kontakt med kommunalt lager for å avtale utlån og innlevering av hjelpemidler. 

Dersom du mottar tjenester fra hjemmesykepleien, og ikke klarer å ta kontakt med kommunalt hjelpemiddellager, kan du be dem hjelpe deg med bestillingen. 

Varig behov for hjelpemidler

Dersom du har et varig behov for hjelpemidler (utover 2 år), må det sendes en søknad til NAV Hjelpemiddelsentral. Du kan få hjelp til å vurdere ditt behov for varig utlån av hjelpemidler ved å kontakte Fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen .

Hvilke hjelpemidler må du kjøpe selv?

Mindre hjelpemidler til bruk i dagliglivet må du kjøpe selv, for eksempel støttehåndtak, krykker, forhøyningsklosser til stol eller seng og gripetang. Dette kan du blant annet kjøpe på apoteket eller firmaer innen detaljhandel og på ulike nettbutikker.

Hvis du har tjenester fra kommunen, kan du spørre de ansatte du møter om de kan gi deg noen enkle tips og råd.

Reparasjon av hjelpemidler

Kommunalt hjelpemiddellager bistår med reparasjon av hjelpemidler som er utlånt fra NAV Hjelpemiddelsentral.

Skjema for reparasjon av hjelpemidler

Dersom du har fått hørselshjelpemidler fra Hørselssentralen på SUS, skal du kontakte dem for reparasjon. 

Dersom du ikke har behov for et hjelpemiddel lenger, skal det leveres tilbake.
Hjelpemiddelet kan leveres tilbake i våre åpningstider. 

Ta kontakt med kommunalt hjelpemiddellager dersom du selv eller dine pårørende ikke klarer å returnere hjelpemiddelet til lageret.

Telefon 51 33 54 52

E-post: kommunalt.hjelpemiddellager@sandnes.kommune.no

Lageret er åpent for publikum mandager, onsdager og fredager kl. 12-15.

Besøksadresse: Hovedinngangen til Sandnes Pro-Service, Skippergata 123, 4327 Sandnes. 

Syn og hørsel

Dersom du har funksjonsproblemer som følge av nedsatt syn eller hørsel kan du søke om syn- og hørselstekniske hjelpemidler.

Er synsevnen din redusert til cirka 6/18 (0,33) eller dårligere, eller du har redusert synsfelt, nedsatt kontrastsyn eller dårlig mørkesyn, kan du ha behov for synshjelpemidler. Ditt synstap må være dokumentert av øyelege eller annen spesialist.

Synskontakten kan:

 • Kartlegge ditt funksjonsnivå
 • Hjelpe deg som har nedsatt syn med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen
 • Formidle synshjelpemidler og gi opplæring og oppfølging i bruk av disse

Informasjon fra NAV om synshjelpemidler

Har du nedsatt hørsel, kan du ha behov for hørselshjelpemidler. Ditt hørselstap må være dokumentert av spesialist, eller du må ha innvilget høreapparat fra Folketrygden.

Hørselskontakten kan:

 • Kartlegge ditt funksjonsnivå
 • Hjelpe deg som har nedsatt hørsel med å finne gode løsninger eller hjelpemidler for å fungere i hverdagen.
 • Formidle hørselshjelpemidler gi opplæring og oppfølging i bruk av disse

Informasjon fra NAV om hørselshjelpemidler

Vi kan tilby

 • kartlegging og formidling av syn- og hørselstekniske hjelpemidler
 • tilpasning og opplæring i bruk av syn- og hørselstekniske hjelpemidler

Ved behov samarbeider vi med NAV Hjelpemiddelsentral og eventuelt andre tjenester.

Kontaktinformasjon, syn og hørsel

Det er ergoterapeutene som arbeider med voksne og eldre i kommunen som formidler syn- og hørsels hjelpemidler.

Telefon: 51 33 54 52

E-post: fysio.ergo@sandnes.kommune.no

Søke om hjelpemidler

Pris

Utlån av hjelpemidler er gratis.  

Klage eller varsle

Sist oppdatert: 26.03.2024