Slik kontakter du oss

Du kan kontakte oss direkte.  

Telefon: 51 33 54 52
Epost: fysio.ergo@sandnes.kommune.no

Besøksadresse: Byhagen bo- og aktivitetssenter, Eidsvollsgaten 26, 4307 Sandnes.

Slik søker du

 Søk fysio- og ergoterapitjenester