map Kart account_circle Min side
HjemHelse og omsorgSøknad om helse og omsorgstjenester

Hvordan søke om helse og omsorgstjenester

Det er ett felles søknadskjema for helse- og omsorgstjenester. 

Du kan søke elektronisk ved å klikke på følgende lenke: Søk helse- og omsorgstjenester

I søknadskjema velger du hvilken tjeneste du søker til.

Søker du for en annen person?

Hvis du skal søke for en annen person, må du få fullmakt av den du skal søke for. Du trenger ikke fullmakt når du har foreldreansvar. Fullmakten kan legges ved søknadsskjemaet som et vedlegg, eller ettersendes per post.

Fullmaktsskjema finner du her (pdf 184kB)

Søknadskjema i papirform

Dersom du ikke har mulighet til å søke gjennom det elektroniske søknadsskjemaet, kan du laste ned søknadskjema i pdf her (220 kB)  

  1. Fyll ut søknadsskjemaet og beskriv helsetilstanden din og hva du trenger hjelp til, så vurderer vi hvilken tjenestetilbud som eventuelt passer for deg.
  2. Legg ved dokumentasjon fra lege/spesialisthelsetjenesten.
  3. Skriv ut skjema, undertegn og send skjemaet i posten til Samordningsenheten, Mestringsenheten eller Fysio-/ergoterapitjenesten. Se søknadsskjema for veiledning. Det er den som trenger hjelp, eventuelt pårørende med fullmakt, som skal underskrive søknaden. 
Behandling av søknad

Søknader behandles fortløpende. Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar.

For å forsikre oss om at du får det tilbudet som passer best for deg, kommer vi vanligvis på hjemmebesøk eller har en samtale på kontoret. Avtale om hjemmebesøk/samtale gjør vi med deg eller den du har gitt fullmakt.

Du kan få innvilget en eller flere helse- og omsorgstjenester. Når du søker helse- og omsorgstjenester er det Samordningsenheten, Mestringsenheten eller Fysio-/ergoterapitjenesten som behandler søknaden.

Kontaktinformasjon

Samordningsenheten (Tildelingskontoret)

Postadresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Hoveveien 9, 4306 Sandnes

E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no Ikke send sensitiv informasjon per epost. 

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl. 08.00-15.30

 

Mestringsenheten

Postadresse: Sandnes kommune, Mestringsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes
Besøksadresse: Holbergsgate 19, 4306 Sandnes

Innbyggere i Sandnes kommune som ønsker hjelp med rus, avhengighet eller psykiske helseutfordringer er velkomne til å kontakte Mestringsenheten på hverdager mellom kl. 09.00-14.00 på telefonnummer 51 33 51 00. Du kan også besøke oss i Jærveien 33 eller sende oss en e-post.

Psykisk helsehjelp: infohjelp@sandnes.kommune.no

Hjelp med rus-utfordringer: avdelingrusogavhengighet@sandnes.kommune.no 

 

Fysio-/ergoterapitjenesten

Postadresse: Sandnes kommune, Fysio-/ergoterapitjenesten, Postboks 583, 4302 Sandnes.

Telefon: 51 33 54 52 alle hverdager kl. 08.00-15.00.

Besøksadresse Fysio-/ergoterapi voksne: Elvegata 25, 4306 Sandnes.
E-post: fysio.ergo@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. 

Besøksadresse Fysio-/ergoterapi barn: Elvegata 25, 4306 Sandnes.
E-post: fysio.ergo.barn@sandnes.kommune.no. Ikke send sensitiv informasjon per epost. 

 

Sist oppdatert: 26.03.2024