account_circle Min side

Sandnes legevakt

Legevakten er for alle, men ikke for alt.

  • Ring 113 når det er akutt og står om liv.​
  • Ring fastlegen din i åpningstiden til fastlegekontoret.

Ring legevakten på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig, og du trenger hjelp som ikke kan vente til neste dag. Vi hjelper deg å vurdere om du skal komme til legevakten og kan gi råd og veiledning på telefonen.

Det er alltid en fordel at du ringer på forhånd slik at du slipper å møte opp unødvendig. Når du ringer får du tildelt en time for frammøte etter at din situasjon er vurdert av sykepleier.

Du kan alltid kontakte legevakten på ny om din situasjon forverrer seg i ventetiden.

Kontakt Sandnes legevakt

Ring 116117 eller 51 68 31 50

Brannstasjonsveien 2
4312 Sandnes
(Ved hovedbrannstasjonen på Stangeland)

Hele døgnet

Gratis

Postadresse til Sandnes legevakt:
Sandnes legevakt
Postboks 583 
4302 Sandnes

Hva er legevakten?

Legevakten skal sikre at befolkningen får nødvendig akutthjelp utenom fastlegens åpningstid. Legevakten tilbyr øyeblikkelig helsehjelp ved sykdom, skade og kriser som:

  • Akutte livstruende sykdommer og skader, eller mistanke om slike.
  • Alvorlige sykdommer, eller mistanke om det.
  • Sykdommer eller skader der det er fare for varig helseskade eller vesentlig forverrelse eller forlengelse om du venter til neste dag med å konsultere lege.
  • Sykdommer som medfører vesentlige smerte, angst eller andre plager.

Når du tar kontakt møter du en sykepleier. Legevakten har ansvar for prioritering, hastegradsvurdering og håndtering av alle henvendelser. De aller fleste får råd på telefon og håndterer situasjonen videre selv. 

På hverdager, dagtid, kontakter du din fastlege før du ringer eller oppsøker legevakten. Fastleger kan tilby hastetime dersom det er alvorlig. ​​

Fastlegen vurderer hvor mye det haster, og kan vanligvis gi deg en time samme dag dersom situasjonen krever det.

Du skal alltid henvende deg til fastlegen når det gjelder sykemelding, fornying av resepter, varige og kjente plager uten akutt forverring. Les mer informasjon om fastleger i Sandnes.

Kriseteam

Legevakten har ansvar for psykosial beredskap med kriseteam.

Ta kontakt med legevakten på 116117.

Dette må du ta med til legevakten
  • Legitimasjon, oversikt over faste medisiner, relevante medisinske papirer (rapporter fra sykehus eller lignende) og eventuelt frikort.

Legevakten har ikke tilgang til journalen din hos fastlegen eller sykehuset.

Ventetid

Helsepersonalet vurderer alvorlighetsgraden ut fra medisinske kriterier. Alle pasientene deles inn i prioriterte hastegrader, og du kan oppleve ulik ventetid avhengig av alvorlighetsgraden.

I de tilfeller hvor skaden ikke er akutt, eller plagene ikke er livstruende, må du regne med noe ventetid. Skal barn til legevakten, kan det være lurt å ta med seg noen leker eller bøker for å gjøre ventetiden lettere.

Priser

Du må betale egenandel for behandling ved legevakten som hos fastlege. Det er satt opp faste takster for dette. Du må også betale for bandasjer, medisiner og annet utstyr som blir brukt. Eigendelar for helsetenester - Helsenorge

Annen hjelp ved krise

Overgrepsmottaket ved Stavanger legevakt

Telefon: 902 40 200
Adresse: Armauer Hansens vei 30
Overgrepsmottaket | Stavanger kommune

Krisesenteret i Stavanger

Telefon: 51 53 06 23
Informasjon om Krisesenter 

Støttesenter for voldsutsatte ved politiet

Telefon: 404 46 516
Støttesenter for kriminalitetsutsatte – Politiet.no 

Offentlig helseportal

Informasjon om spesifikke sykdommer og plager samt tilgang til informasjon om dine resepter og kjernejournal finner du på www.helsenorge.no 

Du kan også finne helseopplysninger om deg selv på www.pasientsky.no

Apotek

Oversikt over apotek i Sandnes kommune

Vaktapotek - Vitus Løven Apotek Stavanger

Klage

Du har rett til å klage dersom du mener du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient

Sist oppdatert: 26.03.2024