account_circle Min side

Krisesenter

Målgruppen er kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner.

Kontaktinformasjon:

Krisesenteret i Stavanger

Telefon: 51 53 06 23

E-post: ksis@stavanger.kommune.no

 

Hjelp for personer som opplever vold i nære relasjoner

Sandnes kommune deltar i samarbeid om Krisesentertilbud som er driftet og lokalisert i Stavanger Kommune. Innbyggerne i Sandnes kan ta direkte kontakt med Krisesenteret i Stavanger og få hjelp her.

Krisesenteret i Stavanger gir tilbud til mennesker utsatt for vold i nære relasjoner. Dette gjelder fysisk, psykisk eller annen vold som rammer kvinner, menn og deres barn, her innunder også individer utsatt for tvangsekteskap eller menneskehandel.

Krisesentertilbudet for kvinner er fysisk adskilt fra krisesentertilbudet til menn.

 

Krisesenteret tilbyr

Råd og veiledning gjennom individuelle samtaler og/eller gruppesamtaler Bistand til å ordne praktiske utfordringer Foreldreveiledning Et midlertidig bosted når dette er nødvendig. Formidling av kontakt til andre deler av hjelpeapparatet, eksempelvis advokat, Alternativ til vold, NAV og andre. Krisesenteret er et gratis. Du trenger ingen henvisning for å ta kontakt. Krisesenteret er døgnbemannet.

 

Mer informasjon

Politiet - hvor lite skal du finne deg i?

 

Aktuelle lover

Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova les mer Lov om kommunale krisesentertilbod

 

Voldslinjen

Voldslinjen er en hjelpelinje for alle som opplever vold og overgrep i nære relasjoner.

Den er åpen døgnet rundt, og det er gratis å ringe dit.

Ring 116 006

Den som ringer kan være anonym og kan snakke om opplevelsene sine, få hjelp, råd og svar på spørsmål.

De som svarer på anropene arbeider daglig med disse spørsmålene, og har erfaring fra møte med personer som blir utsatt for vold og overgrep. Det er Krisesentersekretariatet i samarbeid med Oslo Krisesenter som drifter tilbudet.

Du kan også lese mer på hjelpelinjen for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

 

Sist oppdatert: 26.03.2024