account_circle Min side

Fastleger

Alle innbyggere som er registrert i Folkeregisteret, har rett til å få en fastlege. Du kan velge fastlege blant allmennleger med ledig kapasitet på sin liste. Du kan velge en fastlege i en annen kommune enn den du bor i.

Fastleger i Sandnes kommune

Det er frivillig å være med i fastlegeordningen. Velger du å stå utenfor, må du selv finne en allmennlege som kan gi deg time. Du betaler også en høyere egenandel hos denne legen.

Oppdatert informasjon om fastleger og fastlegekontorer finner du på Helsenorge. Her kan du søke på navn eller legekontor. 

Fastleger i Sandnes finner du på fastleger.no 

Oversikt over tilgjengelige fastleger i Sandnes på helsenorge.no 

Bytte fastlege

Les om hvordan du kan bytte fastlege på helsenorge.no 

Fastlegetelefonen: 23 32 70 00.

Nummeret gjelder for hele landet, og du kan bruke det hvis du vil bytte fastlege, eller finne ut hvem som er fastlegen din. 

Du har rett til å bytte fastlege inntil to ganger i året, men det krever at det er plass på listen til legen du ønsker. Du kan stå på venteliste hos en lege.

Egenandel og frikort

De fleste må betale en egenandel når de har time hos fastlegen. Noen grupper slipper likevel å betale egenandel for undersøkelse og behandling hos fastlegen. 

Sist oppdatert: 26.03.2024