map Kart account_circle Min side

Barnas by

Barnas by skal synliggjøre barn og unges egen kultur, gi barn og unge anledning til å fargelegge byen, og presentere egne ideer for byutvikling og bruk av byens uterom. Prosjektet ble første gang lansert under Kulturhovedstadsåret 2008.

Orange hovedlogo.png

 

Program for Barnas by 2024 kommer.

 

Om Barnas by

Om Barnas by

Sandnes er Barnas by og Sandnes kommune arrangerer i den forbindelse en årlig barnekultur-festival. Barnas by handler om å fremme tilhørighet og engasjement, og gi barn mulighet til å gi innspill til byutvikling. Kunst- og kulturuttrykk hjelper oss til å forstå oss selv og samfunnet vi lever i. I Barnas by opplever og deltar barn i kunst og kultur aktiviteter og inntar byen. Barnas by ble gjennomført første gang i 2008 som et av Sandnes sine hovedprosjekt som europeisk kulturhovedstad.

Hvert år inviteres tusenvis av barn til Sandnes sentrum med tilbud om kjekke aktiviteter, hvor vi legger til rette for at barna skal få mene noe om byen sin. Barn har ofte veldig gode ideer og forslag til hvordan byen burde være, hvor vi tenker at en by som er bra for barn også er en bra by for voksne. Et godt eksempel er parken på Ruten, hvor det tidligere var stor parkeringsplass, men etter innspill fra barna har blitt bygget om til lekeplass og bilfritt publikumsområde.

Barnas by fokuseres rundt tre tema:

Kunst og kultur: I løpet av en uke i juni inviteres skoleklasser og barnefamilier til å engasjere seg i byen ved å oppleve og utøve kunst- og kulturaktiviteter. Aktivitetene ledes av profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, i samarbeid med kulturinstitusjoner og frivillig kulturliv.

Medvirkning: I Barnas by er barn selv aktive i uttrykkene som skapes. Målsetningen er at aktivitetene gjør det mulig for barn å uttrykke seg kunstnerisk/utøve sine meninger om sin by. Arrangementets rammer bygger på innspill fra barn i medvirkningsprosesser, og strekker seg etter å synliggjøre barns meninger og drømmer for byen.

Byutvikling: En by som er bra for barn, er bra for alle. Barns meninger om byen er verdifulle i byplanlegging og strategiarbeid. Aktiviteter for barn og barnefamilier bidrar til å synliggjøre potensiale i byrom og skape tilhørighet hos innbyggerne.

Tidligere års Barnas by

Barnas by 2019

Barnas by 2020

Barnas by 2021

Barnas by 2022

Barnas by 2023

 

Barnas by bruktmarked og reparasjonskafé 2024

Hvert år under Barnas by holder barna sitt helt eget bruktmarked i samarbeid med Sandnes Frivilligsentral. I år arrangeres dette utenfor Sandnes kulturhus 15. juni kl.11.00-14.00. Her kan du lese mer om Barnas bruktmarked og reparasjonskafé 2024.

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Kultur

  • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
  • epost

 

Sist oppdatert: 29.05.2024