map Kart account_circle Min side
HjemIdrett, park og friluftslivAktive Sandnes 2024 -2034

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2024 - 2034

Friluftsliv, idrett og det å være fysisk aktiv bidrar til bedre livskvalitet og helse for stadig flere. Deltakelse skaper samhørighet og fellesskap for alle grupper av befolkningen, og fysisk aktivitet kan drives uavhengig av økonomiske og fysiske begrensinger. Idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er det som engasjerer flest mennesker i fritiden, og kommunedelplanen skal legge til rette for en helhetlig aktivitets- og anleggspolitikk som gir innbyggerne i Sandnes kommune best mulig forutsetning for å drive med dette.

Planen gir en beskrivelse av beskriver status, samfunnsutvikling og framtidige ønsker og behov innenfor feltetnår det gjelder fysisk aktivitet, friluftsliv og idrett. Vi har også til hensikt å utdype mål og strategier på områder som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel. Videre skal planen vise politiske visjoner og mål med tiltak innenfor feltet idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv for hele planperioden 2024 – 2034.

Kommunedelplanen skal bidra til å skape grunnlag for langsiktige og riktige investeringer i et helhetlig og bærekraftig perspektiv. Sentralt i vurderingene ligger å sikre likeverdige og forutsigbare aktivitetstilbud til innbyggerne uavhengig av hvor du de bor, eller hvilken økonomi og eller funksjonsevne de har. I forbindelse med planen er det utarbeidet kunnskapsgrunnlag som vil hjelpe til å underbygge prioriteringer i planperioden.

 

 

Planutkast

Planutkast

Planutkast for idrett fysisk aktivitet og friluftsliv

Planprogram - vedtatt av kommunestyret april 2022

Innspill til plan - kommentarer - 2023

Evaluering av forrige plan 2018-2028

status områder og bydeler med datagrunnlag

 

Kunnskapsgrunnlag

Befolkningsfremskriving Sandnes mot 2040

Folkehallene - samarbeid idrett og styring

Folkehelseprofil - 2022 - Sandnes kommune

Friluftslivets bærekraftsplakat

Kulturundersøkelsen Nord Jæren 2021

Miljødirektoratet - nye råd om fysisk aktivitet og stillesitting 

Norges idrettsforbunds bærekraftstrategi

Norsk idrettsindeks Sandnes 2023

Status områder og bydeler datagrunnlag

Status områder og bydeler tekst 

Ungdata 2022 nøkkeltall ungdomstrinnet

Ungdata 2022 nøkkeltall videregående skole

Ungdata 2022 trendrapport Sandnes kommune

 

Sist oppdatert: 28.06.2024