account_circle Min side
HjemHøringer

Høringer

På denne siden finner du oversikt over høringer som er ute til enhver tid.

Forslag til forskrift om hundehold (saksnummer 23/12719)

Sandnes kommune reviderer lokal forskrift om hundehold og dere inviteres til å gi innspill til høringsutkastet. Vedtak om å legge ut forslag til ny forskrift om hundehold på høring, ble fattet i kommunestyret 4. september 2023.

Høringsfristen er 5. november 2023. Kommunestyret i Sandnes kommune, vil etter dette behandle forslaget til forskriften.

Forslag til ny forskrift ligger vedlagt, sammen med tidligere gjeldende forskrift om hundehold i Sandnes kommune datert 2.desember 2021. I tillegg vedlegges kart der områder og turveier for helårlig båndtvang fremgår, samt inngjerdede områder unntatt båndtvang.

Høringsuttalelser kan sendes til postmottak@sandnes.kommune.no eller

Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes

Innsendelse merkes Sak 23/12719.

Det gjøres oppmerksom på at høringsuttalelsene vil være offentlige.

Saksdokumenter

Forslag til forskrift om hundehold (PDF)
Gjeldende forskrift om hundehold, Sandnes kommune (PDF)
Kart sentrum, lysløype Melshei og Vagleskogen (PDF)
Kart Varatun hundepark (PDF)

 

Forslag til forskrift om gebyr i plan- og byggesaker (saksnummer 23/09805)

Her finner du saksdokumentene.

Fristen for å sende oss innspill er 21. august 2023.
Merk: Sak 23/09805
Send innspill elektronisk: Eller i posten til:
postmottak@sandnes.kommune.no Sandnes kommune
Postboks 583
4302 Sandnes
 

Sist oppdatert: 20.02.2023