map Kart account_circle Min side
HjemHelse og omsorgFysioterapi, ergoterapi og frisklivsentralFysioterapi og ergoterapi til barn og unge

Fysioterapi og ergoterapi for barn og unge

Har barnet nedsatt fysisk funksjonsevne og vansker med å utføre daglige aktiviteter, kan det få hjelp av ergoterapeut eller fysioterapeut. Målet er at barnet skal ha en bedre hverdag, og være så selvstendig og aktivt som mulig.

Dersom barnet ditt trenger behandling av fysioterapeut og kan benytte seg av et fysikalsk institutt tar du direkte kontakt med en av de private fysioterapeutene. 

Fysio- og ergoterapeutene kan tilby 

  • Kartlegging og vurdering av funksjonsnivå og aktivitetsutførelse
  •  Behandling og trening av styrke, balanse og bevegelighet
  •  Trening av håndmotorikk og aktiviteter i dagliglivet (ADL).
  •  Tilpasning og tilrettelegging av ditt barns aktivitet og lek
  •  Formidling av hjelpemidler i forbindelse med forflytning, daglige aktiviteter og spesialtilpasning av bil.
  • Tilrettelegging av fysiske omgivelser slik at bolig, fritidsarealer, skoler og barnehager i størst mulig grad fremmer ditt barns mulighet til aktivitet og deltagelse.
  • Rådgivning, veiledning og informasjon til foreldre/foresatte og samarbeidspartnere.

Fysio- og ergoterapeutene samarbeider ofte om oppfølging av barnet.

Bassenggrupper

Barn med ulike funksjonsnedsettelser kan søke om å delta i gruppetrening i varmtvannsbasseng. Målgruppen er barn som har utfordringer hvor egenskapene i vannet vil være til stor nytte for trening av styrke, utholdenhet, bevegelighet og koordinasjon. Det er viktig at barnet kan fungere i en gruppe. Barnet må følges av en voksen som deltar i bassenget og hjelper i garderoben. For barn i skolealder kreves det en sakkyndig vurdering fra PPT, og det må søkes i samråd med skolen.

Klatregruppe

Klatregruppen er for barn med ulike funksjonsutfordringer hvor koordinasjon, grep og armbruk er hovedfokus. Barnet må ha med seg en voksen følgeperson som kjenner barnet godt, fortrinnsvis foresatte. Målet med deltakelsen er at barnet får bedre motoriske ferdigheter, opplever mestring og kan jobbe videre på egenhånd med klatreferdighetene sine etter endt deltakelse i gruppen.

Søknadskjema for basseng- og klatregruppe

Motorisk vurderingsteam for barn

Dersom ansatte i barnehage/skole og foreldre er usikre på barnets motoriske ferdigheter kan ergoterapeut eller fysioterapeut komme ut til barnehage/skole og vurdere om barnet trenger videre oppfølging. Det gis tips og råd, men ingen behandling.

For vurdering, ta kontakt på e-post: fysio-ergo.barn@sandnes.kommune.no

Informasjonen om barnet må være anonymisert i e-posten, og foreldrene må samtykke til kontakt.

Slik kontakter du oss

Du kan kontakte oss direkte.  

Telefon 51 33 54 52
E-post: fysio-ergo.barn@sandnes.kommune.no

Besøksadresse: Elvegata 25, 4306 Sandnes

Hvordan søke

Søk fysio- og ergoterapitjenester

Hva koster tjenesten

Barn under 16 år har gratis fysioterapi-behandling.

Det er egenandel på fysioterapi. Egenandelen teller med i opptjeningen til frikort. Det er samme egenandel for behandling hos kommunale fysioterapeuter og avtalefysioterapeuter.

Barn under 16 år og personer med yrkesskade godkjent av Nav har ikke egenandel.

På Helsenorge.no finner du mer informasjon om fysioterapi og egenandeler.

Fysioterapeuter som ikke har driftsavtale med kommunen, vil benytte andre takster.

 

Ergoterapi er gratis. 

Hvordan kan du klage og varsle

Hvordan kan du klage og varsle

Sist oppdatert: 22.02.2024