account_circle Min side
HjemBarn, unge og familiePedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste - PPT

Pedagogisk psykologisk tjeneste omtales også som PP-tjenesten eller PPT. PPT jobber for å inkludere alle barn, ungdom og voksne i utdanningsløpet. Tjenesten skal utarbeide sakkyndig vurdering der loven krever det. Tjenesten skal også hjelpe barnehagen og skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling.

 
 • Mistanke om forsinket utvikling
 • Språk- og kommunikasjonsvansker
 • Lærevansker
 • Fagvansker
 • Konsentrasjons- og oppmerksomhetsvansker
 • Atferdsvansker
 • Sosial- og emosjonelle vansker
 • Funksjonshemming

 

PPT har egen logopedtjeneste

 • Målgruppen er de med ulike former for språk, tale og kommunikasjonsvansker
 • Vi utreder, behandler og veileder
 • Vi veileder foresatte og samarbeidspartnere
 • Vi tilbyr kun logopedoppfølging på norsk

Logopedoppfølging skjer hovedsakelig på PPT sitt kontor. Veiledning til pedagogisk personell skjer i hovedsaki barnehagen eller skolen.  


Hvem kan søke?

Går barnet i barnehagen bør henvisningen fylles ut i samarbeid mellom foresatte og barnehagen.

Går barnet på skolen bør henvisningen fylles ut i samarbeid mellom foresatte og skolen.

Foresatte kan også selv henvise til PPT.

Barn kan ikke henvises til PPT uten foresattes samtykke. Unge over 15 år kan selv ta kontakt for henvisning. Vanligvis samarbeider foresatte med barnehage, skole eller helsestasjon om henvisningen. Men det er også mulig for foresatte å henvise direkte. 

Kun voksne knyttet til Sandnes Læringssenter kan henvises til oss. 

Informasjon om fremskutt og utsatt skolestart finner du her.

Du kan ta direkte kontakt med pedagogisk psykologisk rådgiver på din barnehage eller skole.


Se fullstendig oversikt over aktuelle fagpersoner i PPT

 

Birgithe Ogne

birgithe.ogne@sandnes.kommune.no
Tlf: 47461944
Avdelingsleder 

 

Brit Haua Marthinsen
brit.haua.marthinsen@sandnes.kommune.no
Tlf:  47461853
Avdelingsleder

Else Marie Vassdal
else.marie.vassdal@sandnes.kommune.no
Tlf: 97143941
Virksomhetsleder PPT

Du kan også ringe vårt sentralbord på tlf: 51 33 51 20.

Oppfølging av elever i videregående skole ligger til PPT/OT i Rogaland fylkeskommune. Se mer informasjon på Rogaland fylkeskommune sine hjemmesider.

Ta alltid kontakt med PPT før du sender en henvisning. Ha dialog med barnehage eller skole for tilrettelegging for ditt barn. Foresatte har også mulighet for å henvise direkte til PPT.

Henvisningsskjema til PPT

I forbindelse med henvisning til PPT og oppdatering av sakkyndige vurderinger må barnehage eller skole alltid fylle ut en pedagogisk rapport.  

Pedagogisk rapport for barnehage

Pedagogisk rapport for skole

Besøks- og postadresse

Besøksadresse:
Haakon 7's gt. 6, 2. etasje

Postadresse: 
Sandnes kommune
PPT
Postboks 583
4302 Sandnes

Les mer om PPT (udir.no)
Les informasjon om PPT og spesialundervisning på flere språk(udir.no)
Veilederen Spesialundervisning (udir.no)
Sandnes kommune - Ressurssenter for barn og familie
Barn og unges helsetjeneste - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Sist oppdatert: 23.03.2023