Registrering

Klikk her for registrering i Sandnesskolen (ekstern kobling)

Forskrift om fordeling av elever

Klikk her for å komme til den kommunale forskriften om fordeling av elever.  

Tidligere og utsatt skolestart

For barn som fyller 5 år i perioden 1. januar til 31. mars kan det søkes om skolestart fra august det året barnet fyller 5 år.

Søknad sendes til Sandnes kommune, oppvekst. Før det blir innvilget tidlig skolestart, må PPT utarbeide en sakkyndig vurdering. Dere kan få mer informasjon ved henvendelse til Sandnes kommune, oppvekst. 

Foreldre som er i tvil om barnet er kommet tilstrekkelig langt i utvikling til å begynne på skolen, kan søke om utsatt skolestart.

Søknad sendes til skolen barnet skrives inn på. Før det blir innvilget utsatt skolestart, må PPT utarbeide en sakkyndig vurdering. Dere kan få mer informasjon ved henvendelse til skolen.

Svar på søknader om både tidlig skolestart og utsatt skolestart, blir gitt gjennom egne vedtak.

Det er klageadgang på vedtakene. Klage på vedtak sendes til Sandnes kommune. Statsforvalteren i Rogaland er klageinstans.

Foresatte vil få fullstendig informasjon om klageadgangen i forbindelse med svar på søknader om tidlig eller utsatt skolestart.

Foresatte kan få mer informasjon om saksgangen ved henvendelse til Sandnes kommune, oppvekst.