map Kart account_circle Min side

Levering av avfall

Kort fortalt: 

 • Glass- og metallemballasje
 • Plastemballasje
 • Ting du ikke trenger 

Glass- og metallemballasje

Hvis du ikke har egen beholder for glass- og metallemballasje, kan du levere dette på våre returpunkter. 

Kart over returpunktene 

Plastemballasje (midlertidig løsning)

Fra 2024 vil vi hente plastemballasje i sekker hjemme hos deg. 

Hvis du ikke ønsker å ha dette hjemme, så kan du fortsatt levere plastemballasje på utvalgte returpunkter i kommunen. Disse er plassert på enkelte returpunkt hvor det og kan leveres glass- og metallemballasje. 

Kart over returpunktene 

Inntil IVARs sorteringsanlegg er i drift igjen, så er det gratis å levere plastemballasje på IVARS gjenvinningsstasjoner på Forus og Sele. 

Når IVARs sorteringsanlegg er i drift igjen, så vil vi gå tilbake til ordinær løsning, at plastemballasje kastes sammen med restavfallet. 

Annet avfall leveres på gjenvinningsstasjonene

IVARs gjenvinningsstasjoner 

IVAR Gjenvinningsstasjon Forus
Forusbeen 200, 4313 Sandnes

IVAR Gjenvinningsstasjon Sele
Kleppevegen 849, 4354 Voll

Åpningstider og priser, se IVARs hjemmeside ivar.no 

Vatne driftsstasjon

Adresse: Lutsiveien 179

Har vi åpent hver lørdag fra kl. 09.00 - 13.00 

Her kan du levere følgende helt gratis:

 • Hageavfall
 • Farlig avfall
 • EE-avfall
 • Ombruksgjenstander og småmøbler

Har du ventet lenge på levering av hageavfallsbeholderen? 
Du kan da avtale og hente denne beholderen selv på Vatne driftsstasjon på lørdager. 
Send en epost til servicekontoret@sandnes.kommune.no
    - da vil du få en hentedato, som da er lørdager kl 09.00 - 13.00

Myra gjenvinningstasjon, Forsand

 • Åpningstider: 
  Onsdag: kl. 17.00 - 18.00 (stengt onsdag 27.mars 2024)
  Lørdag: kl. 10.00 - 12.00 

 

Sist oppdatert: 22.05.2024