Kontakt

Innhold

Kontakt

Telefonliste

Søk i telefonlisten her


Sentralbord 51 33 50 00
Servicekontoret 51 33 60 00


Ordfører Stanley Wirak
Rådmann Bodil Sivertsen
Kommunaldirektørene (Rådmannens ledergruppe)

Vakt- og alarmtelefonnumre

Vakt- og alarmtelefonnumre for Sandnes

Epostadresse

postmottak@sandnes.kommune.no

Sikker sending av digital post - eDialog

E-post kan være en usikker kommunikasjons kanal. Sandnes kommune har derfor lagt til rette for sikker sending av digital post via eDialog her. Bruk av tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg avsender.

Besøksadresse

Sandnes rådhus
Rådhusgata 1
4306 Sandnes

Åpningstid

Rådhuset har åpent mandag- fredag 07:45 - 15:15

Postadresse

Postboks 583
4302 Sandnes

Velg digital postkasse

Kommunen og statlige etater ønsker å sende deg post digitalt i stedet for på papir. Digital postkasse kan opprettes hos Digipost eller e-Boks via nettsiden "Velg digital postkasse" på norge.no her.

Fakturaadresse

Sandnes kommune
Fakturamottak
Postboks 450
4302 Sandnes

Alle fakturaer til Sandnes kommune skal sendes elektronisk, i formatet EHF.

Elektronisk adresse: 9908:964965137
Organisasjonsnummer: Sandnes kommune 964965137

Merking av faktura

Faktura skal merkes med resultatenhetens referansenummer i feltet som tilsvarer deres ref. på fakturavisningen. Referansenummeret er en numerisk referanse som sikrer effektiv behandling av faktura i våre systemer. Vennligst bruk kun tall i referansefeltet. Ta kontakt med bestiller dersom dere ikke har referansene tilgjengelig.

Ny kommune 1. januar 2020

Forsand og Sandnes kommuner slås sammen 1. januar 2020, og da vil overstående fakturaadresse også gjelde ny kommune.

Elektronisk faktura

Alle fakturaer til Sandnes kommune skal sendes elektronisk, i formatet EHF. Dette er i tråd med myndighetene sitt pålegg til offentlige virksomheter. Vår elektroniske adresse er 964965137 (org.nr.).

Sandnes kommune har dessverre ikke mulighet til å motta fakturaer per e-post i PDF-format. Har du spørsmål om levering av faktura til Sandnes kommune, ta gjerne kontakt på e-post.

Følgende kommunale foretak og interkommunale selskap omfattes også av kravet til elektronisk faktura:

Selskap Organisasjonsnummer
Rogaland Brann og Redning IKS Org. 886884702
Sandnes Eiendomsselskap KF Org. 912882470
Sandnes Kunst- og Kulturhus KF Org. 999339700
Sandnes Parkering KF Org. 988999326
Sandnes Parkeringsdrift AS Org. 990201498
Sandnes Tomteselskap KF Org. 993360198

Ny kommune 1. januar 2020

Forsand og Sandnes kommuner slås sammen 1. januar 2020, og da vil overstående fakturaadresse også gjelde ny kommune.

 

Servicekontoret

Har du spørsmål om tjenester i Sandnes kommune? Servicekontoret kan hjelpe deg ved personlig oppmøte, per telefon, post, e-post og via Facebook. Servicekontoret vil enten kunne gi deg svar der og da, veilede deg i hvordan du skal gå frem videre eller sørge for at du kommer i kontakt med den enheten du har behov for.

Ring oss på 51 33 60 00

Skriv til oss på servicekontoret@sandnes.kommune.no eller på www.facebook.com/sandneskommune

Besøksadresse

Rådhusgata 1

Postadresse

Sandnes kommune
v/Servicekontoret
Postboks 583
4302 Sandnes

Mandag-fredag kl. 08.30-15.15

Sentralbordet åpner kl. 07.45

 

 

Presse

I Sandnes kommune er det den som er ansvarlig for saken som uttaler seg til media. Dersom du vet hvem du skal kontakte, finner du telefonnummer i telefonlisten øverst på denne siden.

Kommunikasjonsenheten vil også alltid bistå med å få uttalelser fra rette vedkommende. Kontaktpersoner; Kommunikasjonsrådgiver Ole J. Alstadsæter, tlf 51 33 54 56 / 400 08 685, oja@sandnes.kommune.no og webredaktør Helene Bjørnsen, tlf 51 33 55 67 / 970 42 398

Publisert: 16.11.2016 07:24
Sist endret: 09.04.2019 08:51