account_circle Min side

Barnas by

Barnas by skal synliggjøre barn og unges egen kultur, gi barn og unge anledning til å fargelegge byen, og presentere egne ideer for byutvikling og bruk av byens uterom. Prosjektet ble første gang lansert under Kulturhovedstadsåret 2008.

Orange hovedlogo.png

 

Skoletilbud i Sandvedparken - Torsdag 15. og fredag 16. juni

Torsdag 15. og fredag 16. juni 
 
Barnas by i parken • 09.00-10.30 
Storefri i parken • 10.30 - 11.30 
Barnas by i parken • 11.30-13.00 
 
Barnas by i parken 
Delta på leker og aktiviteter i parken! 
Aktiviteter som er Inkluderende og ikke minst engasjerende. 
Klassene møtes til uhøytidelige og morsomme konkurranser. 
Her blir det stafetter og lagkonkurranser, der alle elevene får prøvd seg på alt.  
 
Storefri i parken 
Ta med matpakken og spis sammen med andre skoler i Sandvedparken amfi. 
På scenen blir det underholdning og kulturelle innslag.   
 
Klasser kan melde seg på Barnas by i parken og/eller Storefri i parken. 
 
PÅMELDING

Barnas bruktmarked / Barnas repairkafé - Lørdag 17. juni

Hvert år under Barnas by holder barna sitt helt eget bruktmarked i samarbeid med Frivilligsentralen.

I 2023 arrangeres Barnas bruktmarked i Sandvedparken, lørdag 17. juni, kl. 11:00 – 14:00.

PÅMELDING

Dette er et arrangement for barn i alderen 6-16 år, hvor de selv kan selge sine egne leker og annet barneutstyr. Barna får ta ansvar for egen salgsbod, prissetting, kontakt med publikum og øve seg på regning.  I tillegg får de kanskje kjøpt noen andre og mer spennende leker med seg hjem.

Kommunen stiller boder tilgjengelig for de 45 første påmeldte, og åpner i tillegg for ekstra plasser for dem som har mulighet for å ta med eget bord.  

Er det noen leker som trenger en reparasjon, så kan det ordnes på Sandnes frivilligsentral sin Repairkafé, som settes opp like ved bruktmarkedet.
 

I tillegg til bruktmarked og reparasjonskafé skjer det mye annet spennende i Sandvedparken denne dagen. Kulturskolen i Sandnes kulturskolefestival i Sandvedparken med opptog og ulike kulturinnslag.

Barnas by kunstprosjekt

Sandnes kommune er en flerkulturell by med fler enn 140 nasjoner representert. Barnas by 2023 ønsker å synliggjøre dette flotte mangfoldet, for å bygge identitetsforståelse og fremme inkludering. 
 
Gjennom Barnas by kunstprosjekt 2023 skal musiker og kunstner Liv Runesdatter, i samarbeid med skolebarn i Sandnes, gi noen av disse kulturene en stemme, med bruk av sang som kunstuttrykk.  
 
Mer informasjon kommer.

 

 

Om Barnas by

Om Barnas by

Sandnes er Barnas by og Sandnes kommune arrangerer i den forbindelse en årlig barnekultur-festival. Barnas by handler om å fremme tilhørighet og engasjement, og gi barn mulighet til å gi innspill til byutvikling. Kunst- og kulturuttrykk hjelper oss til å forstå oss selv og samfunnet vi lever i. I Barnas by opplever og deltar barn i kunst og kultur aktiviteter og inntar byen. Barnas by ble gjennomført første gang i 2008 som et av Sandnes sine hovedprosjekt som europeisk kulturhovedstad.

Hvert år inviteres tusenvis av barn til Sandnes sentrum med tilbud om kjekke aktiviteter, hvor vi legger til rette for at barna skal få mene noe om byen sin. Barn har ofte veldig gode ideer og forslag til hvordan byen burde være, hvor vi tenker at en by som er bra for barn også er en bra by for voksne. Et godt eksempel er parken på Ruten, hvor det tidligere var stor parkeringsplass, men etter innspill fra barna har blitt bygget om til lekeplass og bilfritt publikumsområde.

Barnas by fokuseres rundt tre tema:

Kunst og kultur: I løpet av en uke i juni inviteres skoleklasser og barnefamilier til å engasjere seg i byen ved å oppleve og utøve kunst- og kulturaktiviteter. Aktivitetene ledes av profesjonelle kunstnere og kulturarbeidere, i samarbeid med kulturinstitusjoner og frivillig kulturliv.

Medvirkning: I Barnas by er barn selv aktive i uttrykkene som skapes. Målsetningen er at aktivitetene gjør det mulig for barn å uttrykke seg kunstnerisk/utøve sine meninger om sin by. Arrangementets rammer bygger på innspill fra barn i medvirkningsprosesser, og strekker seg etter å synliggjøre barns meninger og drømmer for byen.

Byutvikling: En by som er bra for barn, er bra for alle. Barns meninger om byen er verdifulle i byplanlegging og strategiarbeid. Aktiviteter for barn og barnefamilier bidrar til å synliggjøre potensiale i byrom og skape tilhørighet hos innbyggerne.

Tidligere års Barnas by

Barnas by 2019

Barnas by 2020

Barnas by 2021

Barnas by 2022

 

 

Lurer du på noe?

Servicekontoret

  • postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes,
  • telefon: 51 33 50 00 
  • epost

Kultur

  • postadresse: Postboks 583 , 4302 Sandnes
  • besøksadresse: Rådhusgata 1, Sandnes
  • epost

 

Publisert: 09.02.2017

Sist endret: 12.12.2022