Nasjonaldagsfeiring i Sandnes: 17. mai 2020

Innhold

Nasjonaldagsfeiring i Sandnes: 17. mai 2020

En minnerik nasjonaldagsfeiring i Sandnes og Norge.
Grunnloven, fred og frihet skal feires – barna i sentrum!

 

Taler fra Sandnes 17. mai 2020

Lenke til de fleste talene på nasjonaldagen.

 

Program for dagen

I år oppfordrer 17. mai-komiteen til feiring hjemme. Grunnet smittehensyn og gjeldende retningslinjer er ikke programmet tidsatt.

 

Salutt og bekransninger av monumenter

 

Salutt fra Ulvanuten

 

Bekransning av monumenter

 

Sandnes kirke

 

 • Ordfører Stanley Wirak taler.
 • Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre og Speiderne.
 • Elim Brass spiller.
 • Før talen synges: Fagert er landet, første og siste vers,
 • Etter talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første og siste vers.

 

Kirkeklokkene i Sandnes ringer. Speiderne heiser flaggene i sentrum.

 

Lutsi

 

 • Flaggheising – flaggappell ved Torgeir Siqveland
 • «4. april fanfare» ved Jostein Hetland.
 • 17. mai-komiteen ved Svein Tollefsen taler
 • Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre.
 • VIVA Sandnes kulturskolekor synger
 • Før talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første og siste vers.
 • Etter talen: Gud signe Noregs land

 

Høyland kirke

 

 • 17. mai-komiteen ved Geir Tysseland taler
 • Æresvakt fra KNM Harald Haarfagre.
 • Skeiene janitsjar spiller.
 • Før talen synges: Fagert er landet, første og siste vers,
 • Etter talen: Gud signe vårt dyre fedreland, første og siste vers

 

Det vil også være kransenedleggelse på Høle, Hommersåk, Figgjo og Forsand.

 

Tale og Gudstjeneste

 

 • Tale ved Ordfører Stanley Wirak
 • Gudstjeneste fra Sandnes Kirke

Talen til ordføreren m.fl. og gudstjenesten kan du se live på sendingen til Sandnesposten og vil bli lagt ut som opptak nasjonaldagen kl. 13.00 på www.sandnes.kommune.no/17mai

 

Kulturprogram og taler

 

Båtkonvoi – Kultur – Natur

 

 • Salutt
 • Ja, vi elsker dette landet. Sverre Sigurdson spiller
 • Flaggborg Speiderne
 • Appell v/ Maren Simonsen og Marte Ims Vold, 7. klasse ved Hana Skole
 • Tale Russen ved Malin Hjelmhaug
 • Tale Ung Ordfører Sanna Rana
 • Konvoi legger fra kai

 

Kultur i natur og på sjø

 • Øyvind Lapin Larsen / trompetsolo
 • Riska Brass Band
 • BAI – Philippine Cultural Org in Rogaland / filippinsk folkedans
 • Bjørn Mathias Tollefsen / guttesopran
 • Høle- og Sviland musikkorps
 • Sandnes trekkspillorkester og Folkedansgruppe
 • The FourS
 • VIVA Sandnes kulturskolekor
 • Skeiane janitsjar / Sandnes gaukeorkester

Dagen avrundes med hilsen fra 17.mai – komiteens leder, Pål Morten Borgli.

 

Program i bydelene

I Bydelene våre er det ulike aktiviteter spredt rundt denne 17. mai. Ta godt imot ditt korps og andre gode initiativ som besøker din gate og hage. Vi oppfordrer til smittehensyn og at alle forholder seg til gjeldende retningslinjer hva gjelder folkeansamling og avstand.

Har bydelen din egen Facebook-side? Følg med, kanskje legges det ut innslag som du ønsker å få med deg.

 

17. mai – komiteen inviterer lag, foreninger, gata di, borettslaget – ja, alle til å delta i konkurranse.

Send inn ditt beste 17. mai-innslag til oss – video eller bilde.

Merk med navn og kontaktinformasjon. Jury vil gå gjennom alle innslag og velge ut vinnere som hver vil motta gavekort fra Sandnes Sentrum. Vinnerinnslagene blir lagt ut på Sandnes sitt 17. mai-arrangement på Facebook i løpet uken etter nasjonaldagen. Vinnere vil bli kontaktet.

Sørg for at du har tillatelse fra personer som er med videosnutt / bilde.

Send til epost: foto@sandnes.kommune.no
(Maks 20MB)

 

Oppfording til alle

I år er det flere korps, FAU, idrettslag og andre lag og foreninger som mister sitt inntekstgrunnlag.
17. mai-komiteen oppfordrer til giverglede. Søk frem ditt korps, FAU, idrettslag på VIPPS og send over de kronene du hadde tenkt å bruke på bydelsarrangementet. 

 

17. mai-komiteen 2020

For spørsmål, ta kontakt:

Leder 17. mai–komiteen, Pål Morten Borgli
Mobil: 918 11 055
Epost: Pal.Morten.Borgli@sandnespolitiker.no 

Arrangementsrådgiver, Cathrine Stølsvik
Mobil: 48 10 93 90
Epost: cathrine.stolsvik@sandnes.kommune.no

 

Navn på medlemmer.

Leder: Pål Morten Borgli, varaordfører

Nestleder: Annelin Tangen, Utvalg Kultur, næring og innovasjon

Arrangementsrådgiver: Cathrine Stølsvik, Sandnes Kommune, Kulturavdelingen

Øvrige medlemmer:

Julian Francisco D. Osorio, Utvalg Kultur, næring og innovasjon

Daniel Pedersen Gjeitanger, Sandnes Ungdommens Kommunestyre

Svein Tollefsen, Sandnes Musikkråd

Signe Nijkamp, Religiøse organisasjoner (ikke tilstede da bildet ble tatt)

Paul Hetland, Sandnes idrettsråd

Geir Tysseland, Sandnes Speiderråd

Marianne O Klengsen, Sandnes innvandrerråd

Johannes Tollefsen Skeie, representant for russen (ikke tilstede da bildet ble tatt)

 

Salgsplasser i sentrum

I år vil det ikke være mulig å leie salgsplass i Sandnes sentrum på nasjonaldagen. 

 

17. mai-sanger

Gud Signe vårt dyre fedreland

Gud signe vårt dyre fedreland, 
og lat det som hagen bløma. 
Lat lysa din fred frå fjell til strand, 
og vetter for vårsol røma. 
Lat folket som brøder saman bu, 
som kristne det kan seg søma.

Vårt heimland i mørker lenger låg, 
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg,
din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
og ljos over landet strøymde

Vil Gud ikkje vera bygningsmann,
me fåfengt på huset byggja.
Vil Gud ikkje verja by og land,
Kan vaktmann oss ikkje tryggja.
Så vakta oss Gud så me kan bu 
i heimen med fred og hyggja.

No er det i Noreg atter dag 
med vårsol og song i skogen. 
Om sædet enn gror på ymist lag, 
det brydder då etter plogen. 
Så signe då Gud den gode såd
til groren ein gong er mogen. 
Elias Blix


Gud sign vår konge god

Gud sign vår konge god! 
Sign ham med kraft og mot, 
sign hjem og slott! 
Lys for ham ved din Ånd, 
knytt med din sterke hånd 
hellige troskapsbånd 
om folk og drott.

Fagert er landet du oss gav

Fagert er landet du oss gav, 
Herre, vår Gud og vår Fader! 
Fagert det stig av blåe hav, 
Soli ho sprett og ho glader, 
Signar vårt land i nord og sud, 
Såleis di åsyn lyser, Gud, 
over vårt Noreg i nåde.

Likjest vårt folk i mager jord 
Skjelvande blomen på bøen, 
Stend utan livd i vind frå nord 
Tett innmed kanten av snøen. 
Herre, du ser med miskunn ned, 
Folket vårt giv du livd og fred, 
Er oss så kjærleg ein Fader.

Tidi ho renn som ei elv mot os, 
Fort skiftar sumar med vetter. 
Fader, ver alltid Noregs los, 
Radt til dei seinaste ætter; 
Herre, vår Gud, vårt Norges Gud, 
Varda vårt land frå fjell til flud, 
Lær oss å gå dine vegar!

Signa då, Gud, vårt folk og land, 
Signa vårt strev og vår møde, 
Signa kvar ærleg arbeidshand, 
Signa vår åker med grøda! 
Gud, utan deg den vesle urt 
Veiknar og visnar, bleiknar burt, 
Ver du oss ljoset og livet! 
Anders Hovden

Ja vi elsker dette landet

Ja, vi elsker dette landet 

som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet 
med de tusen hjem, - 
elsker, elsker det og tenker 
på vår far og mor 
og den saganatt som :,: senker :,: 
drømme på vår jord.

Dette landet Harald berget
med sin kjemperad,
dette landet Håkon verget,
medens Øyvind kvad;
Olav på det landet malte
korset med sitt blod,
fra dets høye Sverre :,: talte:,:
Roma midt i mot

Norske mann i hus og hytte, 
takk din store Gud! 
Landet ville han beskytte, 
skjønt det mørkt så ut. 
Alt hva fedrene har kjempet, 
mødrene har grett, 
har den Herre stille lempet, 
så :,: vi vant:,: vår rett.

Ja, vi elsker dette landet 
som det stiger frem, 
furet, værbitt over vannet 
med de tusen hjem. 
Og som fedres kamp har hevet
det av nød til seir, 
også vi, når det blir krevet, 
for :,: dets :,: fred slår leir.

Bjørnstjerne Bjørnson


Norge i rødt, hvitt og blått

Hvorhen du går i li og fjell, 
en vinterdag, en sommerkveld 
ved fjord og fossevell, 
fra eng og mo med furutrær 
fra havets bryn med fiskevær 
og til de hvite skjær, 
møter du landet i trefarvet drakt, 
svøpt i et gjenskinn av flaggets farveprakt. 
Se, en hvitstammet bjerk oppi heien, 
rammer striper med blåklokker inn 
mot den rødmalte stuen ved veien.
Det er flagget som vaier i vind! 
Ja, så hvit som det hvite er sneen, 
og det røde har kveldssolen fått, 
og det blå gav sin farve til breen. 
Det er Norge i rødt, hvitt og blått.

Finn Bø, melodi: Lars-Erik Larsen

Sandnes-sangen

Gjemt ligger byen, lunt mellom bakker,
innerst ved Gannsfjordens leirede strand:
Er den enn liten, så er den dog vakker
:,:porten til Jærens forgjettede land:,:

Reiser seg «tårne», frukten av fliden,
gror mellom bakkene nøysomhets frø,
skal nok vårt Sandnes kunne med tiden
:,:by mange tusener arbeid og brød:,:

Da skal vår by mellom gresskledde bakker,hegnet og lunet på leirbunnet strand vokse seg fremad, bli stor - og så vakker,
:,:blive til ære for folk og for land!:,:

L.O.Nygård - Melodi: Thorvald Oftedal

No livnar det i lundar

No livnar det i lundar, 
no lauvast det i li,
den heile skapning stundar 
no fram til sumarstid.

Det er vel fagre stunder 
når våren kjem her nord
og atter som eit under
nytt liv av daude gror.

Guds kyrkje lysa skulle
som høgt på berg ein stad,
med sumar utan kulde
og utan soleglad.

Du vår med ljose dagar,
med lengting, liv og song,
du spår at Gud oss lagar
ein betre vår ein gong.
Elias Blix

17. mai sang

Mel: Mot i brystet
Tenk, at nå er dagen her
Som jeg har lengtet etter:
Jeg får gå i toget, og jeg er så 
glad.
Du kan tro jeg skal nok 
synge ut av alle krefter,
Svinge flagget mitt og rope høyt
hurra!
Ser du flagget mitt,
Rødt og blått og hvitt?
Det skal vaie fritt og vise seg.
Friskt og vakkert er det
som vårt kjære gamle Norge.
Ja, det landet er vi glad i,
du og jeg.
Ågot Nickelsen

Alle fugler

Alle fugler små de er
kommet nå tilbake!
Gjøk og sisik, trost og stær
synger alle dage.
Lerker jubler høyt i sky,
ringer våren inn på ny.
Frost og snø de måtte fly.
Her er sol og glede!

Blomster hvite, gule, blå
titter opp av uren,
nikker nå så blidt, de små, 
etter vinterluren.
Skog og mark i grønne skrud
kler seg nå på Herrens bud.
Knopper små de springer ut.
Her er sol og glede!

Lille søster! Lille bror!
Kom, så skal vi danse!
Plukke blomster så til mor,
Mange, mange kranse!
Synge, tralle dagen lang!
Kråkestup og bukkesprang! 
- Takk, o Gud, som enn en gang
gav oss sol og glede!

Tysk folketone. Tekst: J Nicolaysen

Vi ere en nasjon vi med

Vi ere en Nation, vi med, 
vi Smaa, en Alen lange; 
vort Fædreland vi frydes ved; 
og Vi, Vi ere mange. 
Vort Hjerte ved, vort Øye ser, 
hvor godt og vakkert Norge er, 
vor Tunge kan en Sang blandt fleer 
af Norges Æressange. 
Henrik Wergeland

 

Cecilie Wettergreen Petersen 

 

Publisert: 02.05.2017 10:48
Sist endret: 25.08.2020 09:35