account_circle Min side
HjemVei og trafikkTrafikksikkerhetFrisikt er trafikksikkerhet

Frisikt er trafikksikkerhet

Har du en avkjørsel eller en hjørnetomt? Da har du en frisiktsone på tomten. I den kan du verken bygge eller plante høye vekster.

Du har kanskje planer om å bygge et gjerde, en levegg eller en mur uten å involvere kommunen? Da må bygget ditt være plassert innenfor byggegrensen og utenfor frisiktsonen.

Frisiktsonen er et område som er spesielt viktig for trafikksikkerheten. I frisiktsonen skal hekker, gjerder, levegger, mur og planter være lavere enn 0,5 meter. Hensikten er at alle kan gå, sykle og kjøre forbi eiendommen din på en trygg måte. Kommunen gir ikke tillatelse til bygging i frisiktsonen.

Ilustrasjon som viser frisikt på eiendom. Illustrasjon: Statens vegvesen

Her er en kort film som illustrerer hvor viktig det er at du planlegger for gjerder, levegger og mur utenfor frisiktsonen.

Slik finner du frisiktsonen på din eiendom

• Åpne kommunekartet
• Søk opp din eiendom med adresse eller gårds- og bruksnummer.
• Trykk på "kartlag".
• I høyremenyen krysser du av for reguleringsplaner (det kan ta litt tid å laste inn kartet).
• Er ikke frisiktsonen markert i reguleringsplanen? Er du i tvil om du har en frisiktsone på din eiendom?

Finn mer om krav til sikt på din eiendom eller ta kontakt med oss.

Sist oppdatert: 06.12.2022