map Kart account_circle Min side
HjemVei og trafikkKlipp hekker og busker

Klipp hekker og busker

Busker og trær på din eiendom skal ikke vokse ut over fortau og vei. Før skolestart om høsten er det ekstra viktig at du har klippet hekken. Ved kryss og avkjørsler skal hekker og busker ikke være høyere enn en halv meter.

Krav til sikt på din eiendom

- Reguleringsplaner overstyrer generelle krav til sikt.

Sjekk kommunekartet om det er regulert inn siktlinje (reguleringsplan velges på kartlag)

- Dersom det ikke er regulert en siktlinje på din eiendom kan du sjekke de generelle siktkravene som gjelder for din eiendom.

Sjekk Hekkulatoren for hvilke generelle siktkrav som gjelder for din eiendom

 

Regler for trafikksikker vegetasjon

- Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eiendomsgrensen din.

- Ved kryss, avkjørsler og svinger, som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.

- Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.

- Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.

- Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.

- Greiner fra trær over fortau, gang- og sykkelvei og sykkelfelt må henge minst 3,0 meter over bakken. Fri høyde over kjørevei skal være minst 5,0 meter. 

- Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

- Last ned informasjonsbrev fra Statens vegvesen om temaet her

Sist oppdatert: 15.12.2022