account_circle Min side
HjemVei og trafikkPlaner, lover og regler

Planer, lover og regler

Strategisk støykartlegging Sandnes 2022

Foreliggende rapport dokumenterer og viser resultatene av utendørs støykartlegging, i henhold til Forurensningsforskriftens kapittel 5 om støy.

Klikk her for å se støykartet

Klikk på linkene under for å lese dokumentene:

 

Handlingsplanen mot støy for Sandnes kommune inneholder forslag til prioriterte områder og tiltak for å redusere støyplager fra fra den kommunal veinett som støykilde. Handlingsplanen skal omfatte sentrale deler av Sandnes kommune og gjelder i fem år.

Klikk på linkene under for å lese dokumentene:

 

Vegloven

Klikk her for å lese vegloven.

 

Kommunalteknisk vegnorm for Sør-Rogaland

Klikk her for å lese Vegnorm for Sør-Rogaland

 

Hovedplan vei

Hovedplan vei politisk del (PDF, 1,5MB)
Hovedplan vei faglig del (PDF, 2,3MB)

 

Tekniske planer

Klikk her for oversikt over tekniske planer

Sist oppdatert: 06.12.2022