account_circle Min side
HjemVei og trafikkBussveien i Sandnes

Bussveien i Sandnes

Kort fortalt

  • Arbeidet med å bygge den nye bussveien i Sandnes er i gang.
  • Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken.
  • Byggingen vil påvirke byen vår i lang tid fremover.
  • Vi oppfordrer bilister til å være ute i god tid, kjøre utenom sentrum eller aller helst å bruke kollektivtransport, sykle eller gå.

Når byggingen av Bussveien er ferdig, vil det meste av området langs havnen være bilfritt. Det bli mer plass til mennesker og mindre plass til bil – akkurat som endringene på Ruten. 

Her kan du holde deg oppdatert om de ulike delstrekningene: 

Jernbaneveien - Olav Vs gate - Elvegata

Strandgata

Forussletta - Stavangerveien

Nådlandsbråtet - Hans og Grete Stien

Arbeidet er omfattende og komplisert, og vil påvirke hverdagen til mange av våre innbyggere og besøkende. Vi oppfordrer alle bilister som har anledning til å kjøre utenom sentrum fremover, eller aller helst å bruke kollektivtransport, sykle eller gå.

 

Hvilke veier er stengt nå?

Jernbaneveien er stengt, og vi har rutet om trafikken gjennom Langgata - mellom St. Olavsgate og Strandgata.

Arbeidet som har startet i Sandnes nå, går fra Jernbaneveien via Olav Vs plass og Elvegata, til Julie Eges gate. Denne delen av bussveien blir forbeholdt buss og myke trafikanter når den er ferdig.

Se oversikt over graveaktiviteten i Sandnes sentrum.

Finnes det begrensninger på omkjøringsveien?

Ja. Det er særlig viktig at førere av høye kjøretøy følger skiltene. Omkjøringsveien via Langgata går nemlig under jernbanen, der det på det laveste kun er 3,7 meter høyt.

Blir det kø?

Absolutt. Arbeidet med bussveien kommer til å påvirke byen vår i lang tid fremover. Biltrafikken kommer til å gå sakte, og vi oppfordrer deg som kjører bil om å være ute i god tid. Kjør utenom sentrum hvis du har anledning, eller aller helst: Bruk kollektivtransport, sykle eller gå.

Trafikktellingen fra 23. januar viser at 6803 biler kjører gjennom Elvegata hver dag. I morgenrushet kjører det 450 kjøretøy forbi i den travleste timen, og på ettermiddagen passerer 600 i løpet av én time i rushet.

Hvor kan jeg sykle gjennom byen?

Vi har laget et eget kart over sykkelrutene. Dette blir oppdatert fortløpende.

Hvor lenge varer gravingen?

Arbeidet kommer til å foregå i flere år fremover. 

Når blir bussveien ferdig?

Etter planen skal bussveien bli ferdig i 2026. Arbeidet i sentrum blir etter planen ferdig i 2024.

Er det trygt å ferdes i byen når det er så mye bygging?

Ja. Sikkerheten din kommer alltid først. Vi har etablert fartsdumper, laget fortau og sykkelfelt, økt belysningen og satt opp nye skilt. Både kommunen, Rogaland fylkeskommune og entreprenør følge nøye med på trafikken, og vil ha jevnlige trafikktellinger.

Hvorfor skal bussveien bygges?

For at Sandnes skal være en attraktiv by også i framtiden, må vi ta noen store steg for å bli mer bærekraftige. Det gjør vi nå.

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken. Kommunestyret har vedtatt bussveien for at Sandnes skal fortsette å være en attraktiv by også i fremtiden. En miljøvennlig by med mer plass til mennesker, og mindre plass til biler. Akkurat som endringene på Ruten.

Og for mange av oss betyr det at vi må forflytte oss rundt på en annen måte enn før. 

Hvem er involvert i arbeidet?

Det er mange ulike aktører som er involvert i arbeidet med å oppgradere byen vår. I tillegg til Sandnes kommune er både Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og mange underentreprenører i aktivitet på ulike strekninger.

Hvor kan jeg finne mer informasjon om bussveien?

Fylkeskommunen kommer til å oppdatere denne siden om byggearbeidet på bussvei-strekningen Jernbaneveien‒Olav V’s plass–Elvegata.

Her kan du lese mer om Bymiljøpakken.

Sist oppdatert: 02.02.2023