account_circle Min side

Vann

Kort fortalt:

 • Sandnes kommune mottar drikkevann fra det interkommunale foretaket IVAR.
 • Sandnes kommune tar ukentlig prøver av drikkevannet på ulike steder.
 • Kommunen har tre egne vannverk som dekker drikkevannsforsyningen på Forsand, Helle og Øvre Espedal.
Hvor kommer vannet fra?

Sandnes kommune sitt vannverk mottar drikkevann fra IVAR, som er et interkommunalt foretak som leverer vann til 12 eierkommuner. Drikkevannet tilfredsstiller alle kvalitetskrav i drikkevannsforskriften.

Sandnes kommune har i tillegg tre andre vannverk som dekker drikkevannsforsyningen på Forsand, Helle og Øvre Espedal.

Vannverkene på Forsand, Helle og Øvre Espedal forsyner drikkevann som tilfredsstiller alle kvalitetskrav i henhold til drikkevannsforskriften og har eget prøvetakingsprogram.

Kvalitet på drikkevannet

IVAR utfører analyser på drikkevannet. Sandnes kommune tar i tillegg ukentlige prøver på strategiske punkter etter et prøvetakingsprogram som er utarbeidet i henhold til Mattilsynet og drikkevannsforskriften.

Les mer om drikkevannet fra IVAR

Under finner du en tabell med et utvalg av parametere vi analyserer for i drikkevannet fra de forskjellige vannverkene. Prøver blir tatt flere ganger i måneden på flere prøvepunkter i vannledningsnettet for hvert av vannverkene.

Prøvetakingsplanen er i tråd med kravene som drikkevannsforskriften og Mattilsynet stiller

Les om drikkevannsforskriften. Parameter  Enhet  Sandnes  Forsand Helle Øvre Espedal
E-Coli cfu/100 ml 0 0 0 0
Intestinale enterokokker cfu/100 ml Fritatt 0 0 0
Koliforme bakterier cfu/100 ml 0 0 0 0
Kimtall cfu/ml 24 3 11,0 1,0
Surhetsgrad pH 7,9 7,3 7,0 7,9
Turbiditet FNU 0,2 0,1 0,1 0,1
Farge   4,4 2,0 2,0 3,0
Lukt   Normal Normal Normal Normal
Smak   Normal Normal Normal Normal
Hardhet °dH 2,8 4,2 8,4 1,4

Tabell viser gjennomsnittsverdier for drikkevannet i første kvartal 2022

Årsak til vond smak eller lukt:

Som regel skyldes dette stillestående vann i rørsystemet i boligen din. Åpne alle kaldtvannskranene i boligen din samtidig i 15 min. På den måten får du spylt rørene dine. Dersom vannkvaliteten fremdeles ikke er tilfredsstillende kan du varsle om dette på MeldFra.

Råd ved kokevarsel

Folkehelseinstituttet har i samarbeid med Mattilsynet utarbeidet råd for hva et slikt kokevarsel innebærer for husholdningsabonnenter. 

Les om hva du må gjøre når det varsles at vannet må kokes 

Information in English about what to do when  a boil water advisory has been issued

Brunt vann

Dersom du har brunt vann i springen og ikke er blitt varslet om arbeid på ledningsnettet, må du tappe kaldt  vann fra den laveste kranen i huset til vannet blir klart.

Dersom dette ikke hjelper kan du varsle om dette på Meld fra

Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner 

Vannet som leveres i vår region er bløtt (3°dH), det vil si at kalsium innholdet er så lavt at hardheten ikke behøver å justeres ved montering av vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og liknende. Det behøves heller ikke å tilsettes bløtgjøringsmidler.

Vaskeanvisninger og dosering på vaskemidler til vaskemaskiner og oppvaskmaskiner er ofte laget til hardt vann. Det kan derfor være lurt å lese på doseringsanvisning og redusere bruk av vaskemidler i forhold til den. Ofte gir reduksjon av vaskemidler et bedre resultat. 

Hardhetsklasse

Kalsium (Ca) mg/l

Tyske hardhetsgrader °dH

Meget bløtt vann

0 - 15

0 - 2,1

Bløtt vann

15 - 35

2,1 - 4,9

Middels hardt vann

35 - 70

4,9 - 9,8

 • Hardt vann

70-150

9,8 - 21

Meget hardt vann

> 150

> 21

 

Varsling og sårbare abonnenter
Telefonvarsling
Vi varsler alle planlagte og akutte hendelser som medfører stans eller endringer i vannleveransen. Vi benytter SMS/talemelding og epost for utsendelse av meldinger.

Vi bruker tre måter for å informere og varsle:

 • For privatpersoner bruker vi folkeregisterdata og Altinn/DIFI kontaktregister. Vi anbefaler deg å holde disse oppdatert da de fleste henvendelser henter informasjon herfra. Se linker rett  under avsnittet.
 • For bedrifter bruker vi Næringsdatabasen/Brønnøysundregister.
 • For sårbare virksomheter, og personer med mobiltelefon som er registrert på en annen adresse enn det som er ført i folkeregisterdata eller Altinn/DIFI kontaktregister, bruker vi tilleggsregisteret varslemeg.no

- Her kan du finne informasjon om folkeregisterdata.

- Her kan du finne informasjon om Altinn/DIFI kontaktregistrer.

- Her kan du finne informasjon om varslemeg.no

Sårbare virksomheter
Sårbare virksomheter er bedrifter som er avhengige av vann for å drive sin virksomhet.

For eksempel:
 • Sykehus og medisinske sentre
 • Alders- og sykehjem
 • Leger og tannleger
 • Barnehager og skoler
 • Næringsmiddelprodusenter
 • Restauranter og kaféer
Ved å registrere din virksomhet i vårt tilleggsregister vil dere motta varsel på SMS dersom vannkvaliteten endres betydelig eller vi må stenge vannet.

Registrer din virksomhet i Sandnes kommune sitt tilleggsregister: varslemeg.no

En må selv påse at kontaktinformasjonen er korrekt og oppdatert for å sikre at varslingen når frem til virksomheten.

- Her kan du registrere din virksomhet i kommunens tilleggsregister.

Har du ikke blitt varslet?
Oppdater dine opplysninger og meld alltid flytting til Folkeregisteret.

Har du et telefonnummer som er registrert et annet sted enn der du er folkeregistrert kan du registrere ditt nummer på din adresse i vårt tilleggsregister (varslemeg.no). Dette gjelder eksempelvis dersom telefonen er registrert på arbeidsgiver.
Tilleggsregisteret er konfidensielt og benyttes av vann- og avløpsetaten kun til dette formålet. 

Vi varsler ikke hemmelige nummer. Hvis du likevel ønsker å få varsel fra oss, kan du legge inn ditt telefonnummer i vårt tilleggsregister.

En må selv påse at kontaktinformasjonen er korrekt og oppdatert for å sikre at varslingen når frem.
Vanntrykk

Sandnes kommune er pliktig til å levere vann til sine abonnenter, med et vanntrykk på minst 2 bar i tilkoblingspunktet.

Dersom normalt vanntrykk inne i bygningen overstiger 6 bar, skal det monteres reduksjonsventil.

Normalt vanntrykk på kommunalt vannledningsnett varierer i ulike områder. Abonnenter kan ta kontakt med Sandnes kommune, ved vann- og avløpsavdelingen, for å få informasjon om hva vanntrykket er i et bestemt område.

Hvis vanntrykket oppleves som ustabilt/varierende eller unormalt lavt, kan dette skyldes planlagt arbeid på kommunalt vannledningsnett eller en driftsforstyrrelse (som vannlekkasje). Sandnes kommune informerer sine abonnenter om planlagte aktiviteter som kan medføre redusert vanntrykk.

Årsaken til permanent lavt vanntrykk kan ligge i stikkledningen eller innvendige rørinstallasjoner inne i boligen. Abonnenter oppfordres å ta kontakt med sertifisert rørlegger for å utføre trykkmålinger i boligen og kontrollere innvendige rørinstallasjoner og eventuelt stikkledningen. 

Hovedplan vannforsyning

Hovedplan vannforsyning 2021 - 2030 (pdf 2 MB)

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om vann? Ta kontakt med Servicekontoret:
Telefon 51 33 50 00
E-post: servicekontoret@sandnes.kommune.no

Sist oppdatert: 15.12.2022