account_circle Min side
HjemVann og avløpLover og forskrifter

Lover og forskrifter

Sandnes kommune har vedtatt KS sine standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser.

I tillegg har kommunen vedtatt lokale tillegg for Sandnes kommune.

For saker påbegynt før 1. januar 2021 gjelder Sanitærreglement for Sandnes kommune og standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

Deg som abonnent:

 

Sikring av vann og avløp i byggesaker:

 

Private avløpsanlegg:

Etter Forurensningsforskriften kapittel 12 er kommunen lokal forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn med at bestemmelser i, og vedtak gitt i medhold av, kapittelet følges. 

Forurensingslovens kapittel 7 om avløp pålegger kommunen å motvirke forurensning, føre tilsyn med kilder til forurensning og påse at vedtak og lover blir overholdt (§ 48). Kapittelet gir også forurensningsmyndigheten hjemmel til å føre tilsyn med mulige kilder til forurensning (§ 49/§ 50).

 

Boliger i uregulerte områder og fritidsboliger:

 

For bedrifter og profesjonelle:

 

Fettholdig avløpsvann:

 

Oljeholdig avløpsvann:

 

 

 

 

Sist oppdatert: 10.01.2023