account_circle Min side
HjemVann og avløpLover og forskrifter

Lover og forskrifter

Kort fortalt:

 • Sandnes kommune vedtatt KS sine standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser.
 • I tillegg har kommunen vedtatt lokale tillegg for Sandnes kommune.

Sandnes kommune vedtatt KS sine standard abonnementsvilkår for vann og avløp, administrative og tekniske bestemmelser.

I tillegg har kommunen vedtatt lokale tillegg for Sandnes kommune.

For saker påbegynt før 1. januar 2021 gjelder Sanitærreglement for Sandnes kommune og standard abonnementsvilkår for vann og avløp.

 

Lover og forskrifter - Kontroll og tilsyn av private avløpsanlegg

Etter Forurensningsforskriften kapittel 12 er kommunen lokal forurensningsmyndighet og skal føre tilsyn med at bestemmelser i, og vedtak gitt i medhold av, kapittelet følges. 

Forurensingslovens kapittel 7 om avløp pålegger kommunen å motvirke forurensning, føre tilsyn med kilder til forurensning og påse at vedtak og lover blir overholdt (§ 48). Kapittelet gir også forurensningsmyndigheten hjemmel til å føre tilsyn med mulige kilder til forurensning (§ 49/§ 50).

 

Lover og forskrifter - påslipp av fettholdig avløpsvann

 • Plan- og bygningsloven
 • Lokal forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann
 • Kommentarer til forskrift om påslipp av fettholdig avløpsvann
 • Forurensingsforskriften kapittel 15A
 • NS-EN 1825-1:2004 Fettutskillere - Del 1: Prinsipper for utførelse, ytelse og prøving, merking og kvalitetskontroll 
 • NS-EN 1825-2:2002 Fettutskillere - Del 2: Valg av nominell størrelse, installasjon, drift og vedlikehold.

 

Lover og forskrifter - utslipp av oljeholdig avløpsvann

 • Forurensingsforskriften kapittel 15
 • NS-EN 858-1: 2002 Utskillere for lette væsker (f.eks. olje og bensin) – Del 1
 • NS-EN 858-2: 2003 Utskillere for lette væsker (f.eks. olje og bensin) – Del 2

 

Lover og forskrifter - sikring av vann og avløp i byggesaker

Sist oppdatert: 10.01.2023