account_circle Min side

NAV Sandnes

NAV Sandnes gir opplysning, råd og veiledning, og hjelper deg som skal søke om sosiale stønader.

Kontaktinformasjon

Se NAV Sandnes kontorinformasjon med informasjon om blant annet åpningstider, adresse og telefonnummer.

Ta kontakt med NAV Sandnes hvis du har spørsmål, enten via 55553333 eller via din side på NAV

 

Trenger du hjelp?

For mer informasjon om  økonomisk sosialhjelp, se her.

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. 

Økonomisk nødhjelp eller midlertidig bolig: ring telefon 406 08 167

 

Kvalifiseringsprogram

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/Kvalifiseringsprogrammet

 

Søknad om deltakelse i Kvalifiseringsprogrammet (KVP).docx

 

Opplysning, råd og veiledning

https://tjenester.nav.no/veivisersosialhjelp

 

Gjeldsrådgivning

Les om "Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning" på nav.no her.

Last ned "Søknad om gjeldsrådgivning" for innbyggere i Sandnes kommune her (PDF).

 

Bolig

https://www.nav.no/no/Person/Flere+tema/Sosiale+tjenester/bolig

Sist oppdatert: 02.12.2022