account_circle Min side
HjemSosiale tjenesterØkonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

NAV Sandnes hjelper deg som skal søke om sosiale stønader.

Økonomisk sosialhjelp skal sikre deg hjelp til livsopphold hvis du ikke kan sørge for det selv gjennom arbeid eller andre inntektskilder. Med livsopphold menes livsnødvendigheter som mat, husleie, strøm og nødvendige klær. Bidrag vil være den vanligste formen for hjelp. Men du kan også motta hjelp i form av lån eller garanti for lån. Dette vil først og fremst være aktuelt hvis det antas at du vil være i stand til å tilbakebetale lånet.

Vi vil gjøre en konkret vurdering av dine faktiske behov. Det kan stilles vilkår for hjelpen. Du kan bli bedt om å dokumentere hvilke andre muligheter du har forsøkt:

 • Om du har søkt om bostøtte
 • Om du har benyttet dine rettigheter til eventuelle trygdeordninger
 • Om du har kontakt med Nav og tar imot tilbud om arbeid eller kurs


Nå kan du søke om sosialhjelp digitalt

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. For å søke sosialhjelp digitalt, må du logge seg inn på «Ditt NAV» på www.nav.no med BankID eller andre sikkerhetsløsninger som Buypass eller Commfides.

Trenger du hjelp?

Trenger du hjelp til utfyllingen, kan du ringe NAV Kontaktsenter på 55 55 33 33 og få veiledning over telefon. Du kan også få hjelp på NAV-kontoret i åpningstiden. Hvis du av ulike årsaker ikke kan eller ønsker å benytte deg av den digitale søknaden om sosialhjelp, kan fortsatt møte opp på NAV-kontoret eller bruke papirsøknad som du laster ned ved å klikke på denne linken her. Søknadskjema om økonomisk sosialhjelp (PDF 165 kB) Søknadsskjema sendes/leveres ditt lokale NAV kontor.

 

NAV Sandnes har vakttelefon for å kunne besvare akutte henvendelser  i tidsrommet 10.00-14.00 mandag til fredag

 • Nødhjelp: 406 08 167    
 • Midlertidig bolig: 477 03 998

 

Mer informasjon

På menyen på nav.no under sosiale tjenester og økonomisk sosialhjelp finner du mer informasjon. Veiviser økonomisk sosialhjelp nav.no

Vedlegg som må følge med søknaden:

 • Gyldig legitimasjon
 • Lønnslipp/dokumentasjon på annen inntekt/formue
 • Kontoutskrift
 • Siste selvangivelse og ligning/skatteoppgjør (fås hos skatteetaten)
 • Dokumentasjon på boforhold
 • Fakturaer som viser utgifter til for eksempel husleie, boliglån og strøm


Nav-kontoret skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Du får alltid en begrunnelse i vedtaket. Hvis du har spørsmål om begrunnelsen kan du få mer informasjon av veileder.

Her vil det også stå om det er stilt vilkår/betingelser til utbetalingene.


Søknader behandles så raskt som mulig. Behandlingen kan imidlertid bli forsinket hvis du ikke kan dokumentere den situasjonen du beskriver i søknaden. Da må saksbehandler eventuelt kontakte deg for å be om ytterligere opplysninger.


Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til endre det. Hvis vedtak opprettholdes der, blir den sendt til Fylkesmannen. De vil også vurdere vedtaket. Du vil bli informert om avgjørelsene.

Sist oppdatert: 03.04.2024