account_circle Min side
HjemInnovasjon og utvikling

Kort fortalt

 • Fremtiden krever at vi tenker nytt. Vi må finne nye, bærekraftige måter å drive kommune og levere tjenester på. Tenke litt ut av boksen. Det er noe vi i Sandnes kommune kan.
 • På denne siden har vi samlet noen konkrete eksempler.

Bruker solceller til å lyse opp tursti

Sandnes kommune har åpnet en av de første turløypene i landet som blir opplyst av solceller. Ved hjelp av 38 solcelledrevne armaturer har den 1,2 kilometer lange turløypa ved Forsand skole lys morgen, ettermiddag og kveld. Løypa ble åpnet i februar 2023.

Solcelledrevet turløype på Forsand

Ned på gulvet med barnet og omsorgspersonene

Barneverntjenesten vår har utviklet På Gulvet. Det er et verktøy som gjør det enklere for omsorgspersoner å se hvilke behov barnet har. Gulvet er en naturlig arena for mye godt samspill mellom omsorgspersoner og sped- og småbarn.

Flere andre kommuner har tatt i bruk På Gulvet, og vi lærer gjerne opp enda flere! 

 

Rask rus- og avhengigshetshjelp

Etter modellen til rask psykisk helsehjelp har Mestringsenheten utviklet tre digitale kurs innen mestring av ulike typer avhengigheter. Noen er tilgjengelige på www.trigga.no, og vi jobber med å gjøre alle tilgjengelige der. Så langt har 15 norske kommuner har tatt i bruk kursene.

Vannspeil på Ruten

Kommunens nye stolthet, parken på Ruten, åpnet i 2020. I mange år var dette området en stor parkeringsplass men nå har byen fått et helt nytt, Instagram-vennlig sted å samles. Den karakteristiske ringen omkranser parken, som også har noen litt mer skjulte særpreg:  

 • En betongbunker på 2x4 meter (26 tonn) er parkens underjordiske tekniske rom. Fra dette underjordiske rommet styres, renses og pumpes vann til fonteneanlegget midt i parken.  
 • De 11 grøntområdene i parken vannes og gjødsles automatisk. På denne måten effektiviserer vi drift av parken og sørger for topp vekstforhold.
 • På østsiden av parken (langs Amfi Vågen) er det flere åpne, lokale overvannsløsninger som bidrar til å sette sitt preg på parken. Regnvann som faller på granittdekket i parken og på ringen ledes til regnbedene langs Amfi-vannspeilet. Her vil overvann infiltreres i grunnen i stedet for å bli ledet i rør ut på et allerede presset overvannssystem. 
 • I perioder med nedbør vil de åpne vannspeilene også være et innbydende visuelt element i parken. Det vil skape liv i tillegg til å gjøre jobben med å infiltrere vann.
 • Beplantningen er egnet til våte forhold som igjen skaper variasjon i byparken. Dersom vannet overstiger et visst nivå, vil det trygt ledes til overvannssystemet.  
 • På Ruten demonstrerer vi hvordan overvann kan brukes som et element i grønne områder i stedet for å ledes i dyre rør til nærmeste bekk, vann eller i sjøen. Her har vi muligheter til å montere sensorer for overvåking og kartlegging av vannstanden. På denne måten kan vi høste helt nye erfaringer innenfor kommunal drift.

Utnytter organisk avfall til biokullproduksjon

Sandnes kommune har sitt eget biokullanlegg på Vatne miljøstasjon. Anlegget produserer biokull og nærvarme fra hage- og parkavfall, og er et av de første i Norge i større skala. Gjennom produksjonen av biokull utnyttes organisk avfall på en svært miljøvennlig måte. og gir også klimapositiv varme til omkringliggende bygg på området. 

Vil du prøve biokull i blomsterbedet ditt? Du kan hente opptil 10 liter på Vatne miljøstasjon - helt gratis. Ønsker du en større mengde kan du kjøpe det på BrukBrukt-butikken vår på Amfi Vågen eller på Vatne.

Kreativ rørinspeksjon

Ved hjelp av styrofoam-plate, skruer, lim, LED-lys, tau og actionkamera har en kreativ ansatt i vann- og avløpsavdelingen kartlagt gamle kloakkledninger i sentrum på rekordtid. Tidligere strevde det 70 kilo tunge inspeksjonsutstyret voldsomt med å ta seg frem i de gamle rørene på grunn av sterk strøm. Resultat:

 • Kloakknettet mellom Julie Eges gate og pumpehuset i Vågen ble kartlagt med nøyaktige koordinater.
 • Dette er gjort raskere og billigere enn noen gang tidligere i kommunen.
 • Arbeidslaget fikk dermed en drømmestart på arbeidet med å fornye den gamle hovedkloakkledningen, som strekker seg helt til Ålgård.

 

Sist oppdatert: 02.01.2023