account_circle Min side

Opprydding i forbindelse med tiltak

Tiltak som f.eks graving og masseoppfylling der det er forurenset grunn, krever miljøtekniske grunnundersøkelser og utarbeidelse av tiltaksplan som skal være godkjent av kommunens forurensningsmyndighet før igangsetting. 

Nedgravde oljetanker

Det er forbudt å bruke oljeprodukter til boligoppvarming. Nedgravde oljetanker skal saneres, tømmes helt for olje. Dette må gjøres av godkjent firma. 
Det kan søkes om unntak, søknad sendes kommunen.
Ta kontakt med kommunen for mer informasjon.