account_circle Min side

Akutt forurensing skal snarest mulig meldes inn

Større utslipp: 

Rogaland brann og redning, til IUA (interkommunalt utvalg for akutt forurensning) De vil vudere hvilke tiltak som videre skal settes inn. 

Mindre utslipp: 

Sandnes kommune
Tlf. 51 33 50 00 (08:30 - 15:15)

Vakttelefon for vei, vann og avløp
Tlf. 51 33 70 70