map Kart account_circle Min side

Leie av gategrunn

Bruk av utearealer til arrangementer, salgsaktiviteter og uteservering

Sandnes kommune har egne retningslinjer for disponering av kommunale utearealer til arrangementer, salgsaktiviteter og uteservering. Hensikten med reglementet er å legge til rette for næring og aktivitet på kommunal grunn for å bidra til en pulserende by for innbyggere og besøkende.

 

Retningslinjer

Retningslinjer for bruk og leie av kommunale utearealer

Vedlegg 1 - Oversikt over flaggholdere

Vedlegg 2 - Utsnitt fra Materialplan i Langgata

Vedlegg 3 - Skjema for forespørsel om leie av kommunal grunn til etablering av uteservering

Vedlegg 5 - Skjema for forespørsel om leie av kommunal grunn til plassering av salgsvogn

Vedlegg 6 - Veiledning ved utforming av salgsvogner

Vedlegg 7 - Kart med antall og plassering av matvogner

Vedlegg 8 - Egenerklæring for åpning og tilkobling i strøm- og sikringsskap

Vedlegg 9 - Kart med plassering og innhold i kommunale strøm- og sikringsskap

Vedlegg 10 - Seriøsitetserklæring

Vedlegg 11 - Priser

 

Planlegger du kulturarrangement i Sandnes? - Arrangementshåndbok (PDF)

 

Se generelt om mobil salgsvogn på kommunal grunn for ytterlige informasjon om salg fra mobile salgsvogner.

Se ellers retningslinjene for informasjon. Her ligger også oversikt over steder for større salgsvogner samt oversikt over kommunale strømpunkt. Det er mulig å søke om å ha mobil salgsvogn på andre steder i kommunen enn det som fremgår av denne oversikten, så lenge det er i tråd med reglementet.

Se også politivedtektene for regler om bruk av offentlig areal 

Ved leie skal det signeres en leiekontrakt, og leien blir fakturert etter de til enhver tid avtalte priser.

 

NB: Alle leietakere er selv ansvarlig for tilkobling til strøm og eventuelle kostnader knyttet til dette. For salgsplasser i sentrum kan park, idrett og vei kontaktes for tilkobling til strøm.

Ta kontakt på tlf. 51335000 eller e-post: postmottak@sandnes.kommune.no

 

Arrangement langs veg

Statens vegvesen har utarbeidet en nettside som beskriver fremgangsmåte for søknader om arrangementer på og langs offentlig vei.

Arrangement langs veg | Statens vegvesen

Sist oppdatert: 21.06.2024