account_circle Min side

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering tildeles med utgangspunkt i spørsmålet «hva er viktig for deg». Målet er at du bruker dine ressurser og mestrer hverdagen best mulig. Med dette menes at du får tildelt tjenesten i en periode til du er i stand til å utføre oppgaven selv.

Hva er hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering er tidsavgrenset rehabilitering og opptrening i dagliglivets gjøremål som skjer i ditt hjem og nærmiljø. Det er en generell trening for å gjenvinne funksjoner som du inntil nylig mestret.  Målet er å opprettholde eller øke fysisk funksjon og mestring av aktiviteter i hverdagen.

Hvem kan få tilbud om hverdagsrehabilitering?

Voksne og eldre med nyoppstått funksjonsfall eller som trenger hjelp til å gjenvinne tapt funksjon etter sykdom eller skade. Du må ha motivasjon og potensiale for å gjenvinne ferdigheter, og et ønske om å klare deg selv hjemme i størst mulig grad.

Hva inneholder tjenesten?

Hverdagsrehabilitering er et samarbeid mellom deg og et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, ergoterapeut og hjemmetrener. Teamet vil sammen med deg kartlegge de utfordringer du har i hverdagen. Det blir laget en rehabiliteringsplan og treningsprogram ut fra dine mål, og du får oppfølging i en tidsavgrenset periode. Målet er at du skal få best mulig funksjon, oppleve mestring og selvstendighet i hverdagen og kunne delta sosialt.

Søke om hverdagsrehabilitering

Pris

Hverdagsrehabilitering er gratis.

Kontaktinformasjon

Samordningsenheten (Tildelingskontoret)

Postadresse: Sandnes kommune, Samordningsenheten, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Hoveveien 9, 4306 Sandnes

Epost: samordningsenheten@sandnes.kommune.no Ikke send sensitiv informasjon per epost. 

Telefon 948 18 535, alle hverdager kl 08.00-15.30

 

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR), sonene/hjemmesykepleien:

Besøksadresse: Trones bolig og eldresenter, Jadarveien 2, 4307 Sandnes

Telefon: 51 68 15 00

EHR sone Austrått

Besøksadresse: Austrått bo- og aktivitetssenter, Vindhagen 1, 4306 Sandnes

Telefon sone / soneleder    Vakttelefon 
958 14 695/ 992 87 301

958 89 085

Sone Forsand

Besøksadresse: Forsandheimen, Øyren 1, 4110 Forsand

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
 472 37 101  458 79 078

EHR sone Lura

Besøksadresse: Lura bo- og aktivitetssenter, Somaveien 88, 4313 Sandnes

Telefon sone/soneleder - Dagtid   Vakttelefon kveld/helg

477 88 117 / 477 96 843 / 488 61 794

908 73 656 

EHR Riska

Besøksadresse: Riska bo- og aktivitetssenter, Amboltveien 6, 4311 Hommersåk

Telefon sone / soneleder   Vakttelefon kveld/helg
900 40 731 / 957 37 499

415 09 717

EHR sone Rovik

Besøksadresse: Rovik bo- og aktivitetssenter, Åsveien 123, 4328 Sandnes

Telefon sone / soneleder    Vakttelefon kveld/helg
477 83 061 / 957 37 496  913 97 187

EHR sone Sentrum

Besøksadresse: Trones bolig- og eldresenter, Jadarveien 2, 4307 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
948 65 134 / 959 38 793  900 97 105

EHR sone Trones A

Besøksadresse: Trones bolig- og eldresenter, Jadarveien 2, 4307 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
909 46 206 / 457 01 626  905 94 977

EHR sone Åse

Besøksadresse: Åse bo- og aktivitetssenter, Solbakken 2, 4321 Sandnes

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
 918 48 507 906 51 074 / 909 31 050

 Nattpatruljen (bydekkende hjemmesykepleietjeneste om natten)

Telefon leder dagtid   Vakttelefon natt
992 87 302 948 44 329 / 948 77 935 / 992 87 303

 

Tjenestene hjemmesykepleie og praktisk bistand gis av personale som er tilknyttet soner. Sandnes er delt inn i 7 geografiske soner. For å finne ut hvilke sone du bor i kan du finne bostedsadressen din i dette skjema for gateregister med tilhørende sone.

 

Sist oppdatert: 31.01.2023