account_circle Min side

Barnekoordinator

Familier som venter eller har barn med alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne, og som vil ha behov for langvarige og sammensatte eller koordinerte helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester, har rett til barnekoordinator i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven §7-2 a.

Det er familien som har rett til barnekoordinator. 

Koordinerende enhet i Sandnes kommune har overordnet ansvar for oppnevning, opplæring og veiledning av barnekoordinator.

Dere skal få avgjørelsen om barnekoordinator skriftlig, og dere kan klage på avgjørelsen. 

 

Søke om barnekoordinator

Sist oppdatert: 06.12.2022