account_circle Min side

Frivillighet

Mange ønsker å bidra gjennom frivillig innsats. Denne frivilligheten er en viktig bærebjelke i kommunen og i nærmiljøet.

Hvordan kan jeg bidra?

Kommunen ønsker å samarbeide med frivillige og ta vare på det sterke engasjementet mange mennesker i lokalsamfunn har.

Frivillighet bidrar til velferd, og sosial inkludering, og er en hjørnestein i et levende og velfungerende demokrati. Engasjement gir frivillige gode opplevelser, nettverk, erfaringer og mulighet til å bruke evner og kompetanse.

Frivillig i lag og foreninger

Tilskuddsportalen for lag og foreninger i Sandnes.

For mer informasjon om å starte opp forening, tilskudd for lag og foreninger, med mer, se www.sandnes.kommune.no/tilskudd

Frivillighetssentralen - bli frivillig

Frivillighetssentralen får jevnlig henvendelser fra folk i Sandnes med ulike behov eller et ønske om å bidra med sin innsats i nærmiljøet. Mulighetene er mange. Vil du treffe nye mennesker? Gå på besøk? Få besøk? Hjelpe andre med praktisk arbeid? Eller trenger du hjelp til noe? Har du en kompetanse du vil dele?

Frivillighetssentralen setter i gang aktiviteter på initiativ fra frivillige. Vi har blant annet ”snakke norsk grupper” for innvandrere, trillegrupper for eldre på institusjon, dag og natteravner og datakurs for seniorer. Frivilligsentralen hjelper også lag og organisasjoner med frivillige til deres aktiviteter.

Frivilligsentralen skal ha oversikt over hvor den enkelte frivillige best kan bruke sin frivillig innsats. Vi er alltid åpne for forslag til nye aktiviteter. Spørsmålet er bare hva DU har lyst til! Ta kontakt med oss. Vi kan hjelpe deg med å finne en organisasjon, aktivitet eller person du kan gjøre en frivillig innsats for. Det handler om å gjøre en forskjell i hverdagen, for deg og den eller de du hjelper som frivillig.

Les mer om frivillighetssentralen 

Kontakt oss

Sandnes Frivilligsentral

 • Langgata 76,  4370 Sandnes
 • Telefon: 95989573
 • epost

Frivillig blant flyktninger

For å få til god integrering er vi avhengig av frivillige. Vi samarbeider med flere organisasjoner og enkeltstående personer og disse har ulike aktiviteter for deltakere som er i kommunens introduksjonsordning.  

Følgende organisasjoner har aktiviteter på dagtid for deltakere som er i kommunens introduksjonsordning:

 • Kvinnegruppe drevet av Soroptimist kvinner 
 • Språkvenn drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening 
 • Kløvetur (snakke norsk på tur) drevet av Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Turvenn drevet av Sandnes turlag 
 • Frivillighetssentralen i Sandnes «snakke norsk gruppe» hver tirsdag fra kl. 12:15 - 14:00. 

Disse organisasjoner har aktiviteter om ettermiddag og kveld:  

 • Internasjonal kafe drevet av BÅDEOG
 • Språkkafe Forsand
 • Språkverksted 
 • Jobbmentor drevet av Hjerte for Sandnes   

Sandnes kommune har også studiegruppe for flyktninger dagtid hver dag. Her har vi flere frivillige som har aktiv muntlig trening i smågrupper med deltakere i introduksjonsordningen.  Der skapes vennskapsbånd tvers over kulturer.   

Vi oppfordrer alle som ønsker å bidra med flyktningarbeid i Sandnes til å ta kontakt med organisasjoner som driver tilbud. Vil du vite mer om aktiviteter som drives i samarbeid med ovennevnte frivillige organisasjoner eller om frivilliges bidrag i studiegruppe?  

Kontakt oss
 • Hye-Kyong Yun
 • Telefon: 51335912/ 90670089
 • epost

Frivillig i avlastningsboligen

Skaret avlastningssenter (fra mars 2019) gir tjenester til omsorgspersoner som har barn og unge med funksjonsnedsettelser.

Er du kreativ, sporty eller glad i å være ute ønsker vi å ha deg som frivillig. vi har behov for frivillig i treningsrom, tv/spillrom, kunst - og håndverksrom, sanserom, sykkelvert og tur/utegruppe.

Ta kontakt
 • Tone Merethe Kristiansen
 • Telefon: 51680630
 • epost

Frivillig blant eldre

Vi har behov for frivillige til ulike aktiviteter på bo- og aktivitetssentrene våre; f. eks. turgåing, handling, kafébesøk, dugnad, avislesing, utflukter, fester.

Ta direkte kontakt med frivillighetskoordinator på senteret der du ønsker å være:

Enhet for sykehjem

Fagleder frivillighet: Auglænd, Berit Aasland berit.aasland.augland@sandnes.kommune.no Telefon: 476 85 830  

Austrått Bo- og aktivitetssenter: Torgersen, Sissel Tesdal Sissel.Tesdal.Torgersen@sandnes.kommune.no Telefon: 911 20 393

Byhagen Bo- og aktivitetssenter: Nilsen, Miriam Helen G. Miriam.Helen.G.Nilsen@sandnes.kommune.no Telefon: 468 09 471

Forsand Bo- og aktivitetssenter: Lillehammer, Evy evy.lillehammer@sandnes.kommune.no Telefon: 900 79 471    

Lunde Bo- og aktivitetssenter: Tollefsen, Sissel sissel.tollefsen@sandnes.kommune.no Telefon: 402 00974  

Lura bo- og aktivitetssenter: Knutsen, Katrine B. Katrine.B.Knutsen@sandnes.kommune.no Telefon: 982 46 965  

Riska Bo- og aktivitetssenter: Birkeland, Grethe Lill grethe.lill.birkeland@sandnes.kommune.no Telefon: 482 27 986  

Rovik Bo- og aktivitetssenter: Rostøl, Sissel Sissel.Rostol@sandnes.kommune.no Telefon: 489 51 951    

Rundeskogen Bo- og aktivitetssenter: Tønnessen, Elin Aarre elin.aarre.tonnessen@sandnes.kommune.no Telefon: 909 24 563

Åse Bo- og aktivitetssenter: Rødland, Ellen Johanne berg ellen.johanne.berg.rodland@sandnes.kommune.no Telefon: 457 05 645  

Frivillig hos AKS (Aktiv Kompetansebygging i Sandnes)

AKS er kommunens tilbud til mennesker som ikke har en jobb de kan fungere i, eller ungdom som ikke har et tilbud i videregående skole. Hos AKS får deltakerne nyttig arbeidstrening. For at tilbudet skal bli enda bedre ønsker vi frivillige:

Ønsker du å hjelpe til i produksjonsaktiviteter (trearbeid eller mekanisk arbeid)?

Vil du bli koblet en til en med en deltaker?

Vil du være med i en turgruppe?

Har du ideer til andre aktiviteter? Vi vil gjerne høre fra deg!

Ta kontakt med oss

Henrik Hellesnes, telefon: 98287676, epost   

Frivillig i Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering

Vi ønsker flere frivillige til sosiale aktiviteter og en aktiv hverdag for eldre hjemmeboende.
Kan du avse noen timer i måneden?

 • Frivillige til å gjøre aktiviteter sammen med hjemmeboende eldre med hjelpebehov, gjerne i samarbeid med frivillige lag og organisasjoner.
 • Aktivitetsvenner som gjør aktiviteter sammen med personer med demens. Vil bli aktivitetsvenn (nasjonalforeningen.no)
 • Trones bolig og eldresenter- åpen dag torsdager, tilbudet driftes med bistand fra aktivitetsvenner.
Ta kontakt med oss:

Vil du bidra kontakter du Ivar Nes, frivillighetskoordinator i EHR. Telefon 993 87 444. E-post: ivar.nes@sandnes.kommune.no

Følg oss gjerne på Facebook: Frivillighet i EHR Sandnes, hjemmetjeneste eldreomsorg.

Frivillig innen psykisk helse- og rusarbeid

 Mestringsenheten jobber for å være en recoverystøttende organisasjon, der vi samskaper gode tjenester sammen med innbyggerne, deres familie og venner, samarbeidspartnere og ansatte. Vårt fokus er recoveryverdiene håp, identitet, samhørighet, mening i livet og empowerment, og hvordan disse kan styrkes både i møtet med den enkelte og i utviklingen av hjelpen som gis.    Mestringsenheten har et overordna fokus på relasjonell velferd og recovery i samfunnsperspektiv. Relasjonell velferd handler om å skape velferd gjennom samspill med sosiale nettverk, frivillighet og andre ressurser der folk bor og lever. 

Mestringsenheten ønsker å samarbeide med frivilligheten gjennom:

 • Recoveryhjelpa. Ansatte jobber med å inkludere innbyggere i ordinære lag og foreninger for å forebygge ensomhet og isolasjon og for å fremme tilhørigheten til samfunnet.
 • Drive frivillighetsdialog for samskaping av tilbud innen psykisk helse, rus og integrering. 
 • Videreutvikle samarbeidet og samskapingen med Jæren Recovery College som en arena for relasjonell velferd.

Vi heier på frivilligheten, dersom du vil bidra innenfor rus og psykisk helse, oppfordrer vi til at du engasjerer deg i noen av de flotte organisasjonene som vi samarbeider med.         

Frivillig i bokollektiv på Lunde

Kunne du tenke deg å dele noe av din tid sammen med ett eller flere mennesker med en psykisk lidelse?

Bokollektivet på Lunde bo- og aktivitetssenter søker frivillige!

Kontakt oss:

Lunde: Sisilie Assersen Jansen, telefon:  51601208/ 94879966, epost  

TV aksjonen

Lokalt engasjement er noe av det som gjør TV-aksjonen helt  unik. 7000 frivilige over hele landet jobber for å mobilisere nok bøssebærere og organisere innsamlingen lokalt. Som frivillig kan du bidra til å gjøre TV-aksjonen enda bedre, og du er med og støtter en viktig sak. Du velger selv hvor mye tid og ressurser du vil bruke, og på hvilke måte du ønsker å bidra

I TV-aksjonen er alle oppgaver viktige: om det er å gå med bøsse, klistre etiketter på bøssene, sørge for at det er kake på basen når bøssebærerne kommer tilbake, arrangere basar eller å gi penger.

Tv aksjonen gjennomføres hvert år på en søndag i oktober.

Her finner du informasjon om TV-aksjonen 2023.

Foreningsregister for Sandnes i Foreningsportalen.

For mer informasjon om å starte opp forening, tilskudd for lag og foreninger, med mer, se www.sandnes.kommune.no/tilskudd

Publisert: 01.12.2016

Sist endret: 01.12.2016