account_circle Min side

Sandnes ungdommens kommunestyre

Sandnes ungdomsråd ble opprettet i 1997. Etter at dette ble lovbestemt i 2019 fikk vi nye retningslinjer, og ungdomsrådet i Sandnes heter nå Sandnes ungdommens kommunestyre (SUK). Formålet med Sandnes ungdommens kommunestyre er å sikre en partipolitisk nøytral, bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i alle saker som gjelder dem, jf. forskrift om medvirkningsordninger §1.

SUK er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret eller andre folkevalgte organer forelegge for rådet. SUK skal ivareta barn og unges interesser i kommunen. 

Alle ungdommer i Sandnes skal ha like muligheter til å delta i SUK.  

Medlemmene skal være i alderen 13 – 19 år, og være bosatt i Sandnes kommune. Valgt medlem representerer ungdommene i sin skolekrets eller område.

Ung ordfører 2023-2024 er: Sumeja Ohran

Ung varaordfører 2023-2024 er: Edrin Brahimi

Møteplan og saksdokumenter

Møteplan og saksdokumenter finner du her:

Møtekalender

Møter før 1. november 2022 

Vedteker

Vedtekter for Sandnes ungdommens kommunestyre (.DOC).

Kontakt Sandnes ungdommens kommunestyre

v/Tone Michelle Vatne Rønningsen, rådgiver i kulturavdelingen – Sandnes kommune

e-post

Følg Sandnes ungdommens kommune på Facebook

Sandnes ungdommens kommunestyre på Facebook.

Historien om Sandnes ungdommens kommunestyre

Sandnes ungdomsråd ble opprettet i 1997. Etter at dette ble lovbestemt i 2019 fikk vi nye retningslinjer, og ungdomsrådet i Sandnes heter nå Sandnes ungdommens kommunestyre. Formålet med Sandnes ungdommens kommunestyre er å sikre en partipolitisk nøytral, bred, åpen og tilgjengelig medvirkning fra ungdom i alle saker som gjelder dem, jf. forskrift om medvirkningsordninger §1.   SUK er et rådgivende organ for kommunen, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom. Slike saker skal kommunestyret eller andre folkevalgte organer forelegge for rådet. SUK skal ivareta barn og unges interesser i kommunen.  Alle ungdommer i Sandnes skal ha like muligheter til å delta i SUK.   Medlemmene skal være i alderen 13 – 19 år, og være bosatt i Sandnes kommune. Valgt medlem representerer ungdommene i sin skolekrets eller område.

Sist oppdatert: 14.02.2024