account_circle Min side

Tilskudd kulturminner

Formålet med ordningen er å motivere til bevaring av kulturminner og kulturmiljøer i privat eie i samsvar med intensjonene for kommunens kulturminneforvaltning.

Kommunalt tilskudd

Tildeling skjer etter søknad som vurderes av fagansvarlig for kulturminnevern i kommunen etter gjeldende antikvariske retningslinjer. Formålet er å bevare faste kulturminner i samsvar med gjeldende mål for kulturminnevernet i Sandnes.

Innhold i søknaden

  • en kort beskrivelse av arbeidet som skal utføres
  • arbeidstegninger målsatt slik at de beskriver tiltaket som skal utføres (hhv 1:50 for fasade, grunnplan etc., 1:20 detaljeringer)
  • kostnadsoverslag, med angivelse av merkostnader som følge av fagkyndig antikvarisk utførelse
  • eldre foto og tegningsmateriell så vidt mulig

Ytterligere informasjon kan kreves fremlagt.

29. oktober.

Det vil ikke bli fastsatt et bestemt beløp pr. søker eller pr. tiltak, men omfanget vil bli vurdert ut fra hver søknad.

Søknader om tilskudd til kulturminnevern vurderes av byantikvaren i kommunen. Søknadene vurderes i forhold til retningslinjer for bygningsvern . Tilskudd innvilges av Utvalg for kultur og oppvekst.

Når tiltaket er gjennomført skal søker legge frem en rapport som beskriver og dokumenterer resultatet, samt forevise kopi av kvitteringer for utført arbeid. Bevilget tilskudd utbetales i etterkant under forutsetning av at tiltaket er gjennomført i samsvar med antikvariske retningslinjer.

Trykk her for søknadsskjema 

Andre tilskuddsordninger

Rogaland fylkeskommune deler ut tilskudd til verneverdige bygg og anlegg.

Eiere av eldre hus kan søke Norsk Kulturminnefond om tilskudd. Søknadsfrist er 1. november. Det er vesentlig at man søker før tiltaket utføres.   

 

Lurer du på noe?

 Servicekontoret

Postadresse: Postboks 583, 4302 Sandnes.

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Telefon: 51 33 50 00 

e-post

 Byantikvar

Gro Persson

Tlf. 48 13 68 41

e-post

Publisert: 10.01.2017

Sist endret: 10.01.2017