account_circle Min side
HjemBolig og byutviklingKulturminner i SandnesAntikvariske retningslinjer og dokumentasjon

Antikvariske retningslinjer og dokumentasjon

Bevaring av gamle bygg

 

Les mer på byggogbevar.no

 

Hva er antikvarisk dokumentasjon?

I forbindelse med ulike tiltak kan det være nødvendig å gjennomføre en antikvarisk dokumentasjon.

Bygninger av antikvarisk interesse oppmåles for å dokumentere og sikre bygningshistorisk materiale og øke kunnskapene om denne del av vår kulturarv.

En antikvarisk oppmåling skal beskrive situasjonen så eksakt som mulig. Verdien og brukbarheten av materialet er helt avhengig av pålitelighet i opplysningene. Dokumentasjonen må suppleres med fotografier. I enkelte tilfeller det også være nødvendig med fargeundersøkelser, tapetprøver og annet (eks. skisser, prøver av listverk, panelbord). Til dokumentasjonen bør det også følges en skriftlig rapport.

 

Formålet med oppmåling:

 • Historisk dokumentasjon for bygningsmiljøer, bygninger, arkitektoniske detaljeringer
 • Gir kunnskap om tidligere byggeskikk, materialbruk etc

 

Oppmålingstegning (angir vanligvis anvendt målestokk ved antikvarisk oppmåling)
Type opptegning  Beskrivelse  Målestokk
Situasjonsplan bygningenes plassering og forhold 1:500
Tunplan/hageplan situasjonen for hver eiendom; uthus, sidebygninger evt hage/beplantning 1:200
Plan, snitt og fasader Materialet skal gi grunnlag for arbeidstegninger  1:100 / 1:50
Veggoppriss, fasadeutsnitt Skjemategning av dører og vinduer, karakteristiske detaljeringer, fast inventar (skap, kjøkkeninnredning) 1:20
Detaljer Vil være avhenging av grader av nøyaktighet  1:10 – 1:1 

Følgende opplysninger skal alltid skrives inn på tegningen:

 • sted og dato
 • navn på objekt, adresse/gnr/bnr
 • målestokk
 • nordpil
 • navn/underskrift

Grader av nøyaktighet i oppmålingen vil selvsagt være avhengig av formålet med oppmålingen. Behov for registrering av skjevheter og nivåforskjeller er eksempelvis nødvendig i tilfeller der man anvender grundig antikvarisk oppmåling i forbindelse med flytting/gjenoppføring av bygninger.

 

Pusse opp gamle bygg

Antikvariske retningslinjer er utarbeidet for at vedlikehold og reparasjon skal følge visse normer som sikrer at de fleste bygningsdelene og bygningsdetaljene tas vare på og at eventuell tilbakeføring blir så korrekt som mulig.

Mange gamle hus har råte- og fuktskader på det utvendige panelet, spesielt nederst på veggen og rundt vinduene. I en slik situasjon er det fristende å skifte hele veggen, men dette vil ikke være i tråd med det antikvariske prinsipp

Riksantikvaren understreker følgende hovedregel:

"En hovedregel er at en bør prøve å bevare mest mulig av husets opprinnelige og eldste bygningselementer, og dessuten foreta så lite forandringer som mulig. En vesentlig hensikt (...) må være å kunne overlevere til kommende generasjoner en bygning hvor flest mulig av de opprinnelige elementene er bevart".

Denne hovedregelen gjelder for alle bygningsdetaljer. Det er utarbeidet huskeregler til hjelp for restaurering og rehabilitering.

 

Panel og listverk

Panelet skal være høvlet og man skal bruke den profileringen som har tilhørt huset - både på panel og listverk. Så mye som mulig av det originale panelet og listverket skal brukes. Nytt panel/listverk må være av samme type som det originale (dvs. gran eller furu). Bruk høvlet panel. Vannbord på taket skal være vinkelrett kuttet på bordretningen. Av miljøhensyn anbefaler Sandnes kommune at impregnerte materialer ikke benyttes. Grunning og maling er i seg selv tilstrekkelig til å holde panelet intakt. Belistning skal være av en type som det er tradisjonelle forbilder for, enten på huset eller på lignende hus fra samme tidsepoke i samme geografiske område. Utvendig panel/listverk males i bygningens opprinnelige farger eller i farger som understreker områdets historiske karakter.

 

Vinduer

Vinduene i et hus er av største betydning, ikke bare for fasaden, men også for interiøret. Vinduets hovedform sammen med beslag og profiler i rammer, karmer og listverk forteller mye om bygningens alder og historie. Det skal ikke store endringer til før den arkitektoniske balansen forstyrres. Et hvert hus bør derfor beholde den vindustypen og formen det er bygget med, enten det er sveitserstils hus eller funkishus.

 

Det er mye som skiller et eldre vindu fra dagens vinduer. Trevirket var tradisjonelt førsteklasses kjerneved, treet ble barket mens det stod på rot, og hugget noen år senere. Ved at sevjen steg og beskyttet veden der barken var fjernet ble trevirket naturlig impregnert.

Tilsvarende er det ikke med dagens trevirke, som normalt heller ikke er like tettvokst. Nyere vindusrammer vil dermed ikke tåle vær og vind på samme måte som tidligere. Eldre rammer bør derfor bare skiftes dersom det er påvist alvorlige råteskader. En god treramme med mindre punktskader bør ikke skiftes men repareres.

Hengsler og beslag ble tidligere støpt og smidd, og utformingen har skiftet i tråd med skiftende tiders stil og smak. De eldre beslagene ble produsert lokalt, og hvert beslag er unikt ofte med lokal gjenkjennende utforming. Først ut på 1800-tallet kom industrielt produserte beslag i handelen. Vindusglass har vært masseprodusert i Norge siden 1700-tallet, men tykkelse og overflate på gamle glass kan variere noe. Rundt 1920 kom "maskinglass" i produksjon i Norge, som vi kjenner som et industrielt produsert glass med ensartet overflate og tykkelse. Gammelt glass med ujevnheter speiler omgivelsene klart forskjellig fra nye helt jevne glass.

Glasset ble festet med stift og kitt, og kittfalsen var sjelden over 1 centimeter. Moderne vinduer der glasset er festet med aluminiums lister, krever langt kraftigere sprosser. Vinduene var malt i mørke og lyse farger, alt etter stil, periode og tilgang. Samlet sett er det ikke mulig å finne et standardvindu som passer til et gammelt Sandnes-hus.

Dersom bygningen har eldre vinduer som trenger fornyelse eller vedlikehold, gå gjennom denne spørsmålsrekken:

 • Hvor gammelt er vinduet? Er vinduet husets opprinnelige? Kan det være tegn på at vinduet kan være flyttet?
 • Hvilke skader og mangler har vinduet? Hvordan er kvaliteten på treverket, hengsler og beslag? Er det brukt oljekitt? Hvilken type glass?

 

Så langt det er mulig skal de originale dørene brukes, eventuelt kan dørene lages i stilrett utføring om en ikke har tilstrekkelig dokumentasjon på originaldørene.

 

Taket

Taket og taktekkingen skal i utgangspunktet være i tråd med den tilbakeførte stilperioden for huset. Ved avslutning av taktekking mot gavler skal det brukes vindskier eller dekkbord av gammel type. Takpanner som "bøyer seg over" gavlen tillates ikke, med unntak der det kan dokumenteres at løsningen er blitt brukt opprinnelig.

 

Piper

Den vanligste feilen som blir gjort når piper mures om, er for det første at detaljene rasjonaliseres vekk, dernest at de mures for spinkle. Gamle piper var ofte omfangsrike. I dag kan vi mure dem slankere, men utseendemessig er det ikke alltid så vellykket. Ta hensyn til dette når du fornyer pipen på huset ditt. Pipa skal som regel være av tegl med krage på toppen.

 

Takrenner

Alle takrenner skal være i sink eller aluminium. Nedløpsrørene skal, der de skifter retning fra takraften til husveggen, utformes med kne på tradisjonelt vis. Utkastet skal også ha samme konstruksjon.

 

Lurer du på noe?

Byantikvar

 • Gro Persson
 • Tlf. 48 13 68 41
 • epost

Sist oppdatert: 15.12.2022