account_circle Min side

Veiledning - bruksareal

Vann- og avløpsgebyret blir beregnet i henhold til eiendommens totale bruksareal. Grunnlaget er bruksareal (BRA) som blir beregnet i henhold til Norsk Standard 3940. Bruksareal for en bygning er summen av bruksarealene for alle måleverdige plan og etasjer uavhengig av bruken.

Det er ikke av betydning om f.eks. en garasje – eller et annet bygg på eiendommen – har vann/avløp eller ikke. Så lenge eiendommen er tilknyttet kommunalt vann eller avløp, skal det betales gebyr, og gebyrene beregnes ut fra eiendommens totale bruksareal.


Utdrag fra veiledning basert på NS 3940 
Arealer beregnes av måleverdige deler uavhengig av bruken. Et areal er måleverdig når fri høyde over gulv er minst 1,90 meter i en bredde på minst 60 cm, (måleverdig betyr ikke at arealet er i henhold til forskriftenes krav til rom for varig opphold). Uinnredete bygningsvolumer som tilfredsstiller kravene til høyde og bredde inngår i beregningsgrunnlaget for måling av areal.

Følgende regneregler benyttes for bruksareal:

  • Der hvor takhøyden er 1,90 meter eller høyere skal alt areal i hver etasje medregnes. Også trapper, ganger, boder og innervegger regnes med. Kun yttervegger skal trekkes fra.
  • Etasjer med skråtak medregnes areal innenfor 60 cm avstand fra en takhøyde på 1,90 meter. Bredde må være minst 60cm.

 

Skisse regneregler bruksareal

 

Ved mistanke om feil i bruksareal på fakturagrunnlaget

Hvis du mener at kommunen har feil bruksareal som grunnlag for dine vann- og avløpsgebyrer, så kan du sende en skriftlig henvendelse til postmottak.geodata@sandnes.kommune.no der du beskriver hvilken eiendom dette gjelder og hva du mener er feil.

Det er eiendommens totale bruksareal som er grunnlaget for vann- og avløpsgebyrene.

Det er fint om du har dokumentasjon, som prospekt eller takstrapport som kan bekrefte det BRA, (bruksareal) som er korrekt for bygningene på eiendommen.

Du vil få en tilbakemelding fra kommunen og informasjon om videre saksbehandling.

Sist oppdatert: 12.03.2024