account_circle Min side

Norges offisielle register for eiendommer, bygninger og adresser kalles Matrikkelen. Det er et av de tre basisregistrene, sammen med Folkeregisteret og Enhetsregisteret.

Hva slags opplysninger ligger i Matrikkelen?

  • Eiendom: Gårds- og bruksnummer, areal, eiendomsgrenser med mer. 
  • Bygning: Bygningstype, antall etasjer, areal per etasje, antall bruksenheter (boenhet), areal per bruksenhet, antall rom per bruksenhet med mer. Matrikkelen bruker bruksenhet som begrep for boenhet. Denne videoen  fra Kartverket forteller om bruksenhetsnummer.
  • Adresse: Adresse bestående av gatenavn, adressenummer og eventuelt tilhørende bokstav, samt informasjon om hvilke kretser (skolekrets, valgkrets, bydel etc.) adressen faller innunder.

Hvordan kan jeg se hva som er registrert om eiendommen min?

Opplysninger fra matrikkelen kan du finne på www.seeiendom.no/. Ikke alle opplysningene i matrikkelen er offentlig tilgjengelige. Dersom du eier en eiendom kan du kreve innsyn i alle opplysninger som er registrert om din eiendom.

En del informasjon i kommunens registre er forbeholdt kun eier av en eiendom, mens annen informasjon er offentlig tilgjengelig. Mer om dette finnes på Kartverkets sider om eiendomsopplysninger

Hva gjør du hvis opplysningene i Matrikkelen er feil?

 I følge matrikkelloven § 26 kan du som eier kreve retting av opplysninger i Matrikkelen. Send søknad om krav om retting av opplysningene i matrikkelen til Sandnes kommune, Geodata. Søknaden må kunne dokumentere at opplysningene som ligger i matrikkelen er feil

Lurer du på noe?

Sist oppdatert: 25.05.2023