Kontaktinformasjon for SUS

Innhold

Kontaktinformasjon for SUS

Kontaktinformasjon for ansatte ved Helse Vest Stavanger ved kontakt med omsorgstjenesten i Sandnes kommune.

Kontaktinformasjon for SUS

Tildelingskontoret i Sandnes kommune tildeler både institusjonsopphold i sykehjem og hjemmetjenester.

Ta kontakt med Tildelingskontoret på vakttelefon 900 88 763 i tidsrommet kl 08.00-15.30, mandag - fredag.

Etter kl 15.30: Ta kontakt med den enkelte sone eller sykehjem, se oversikten nedenfor. Rett sone finnes i Sandnes kommune sitt gateregister for hjemmesykepleien.

Vakttelefon: ettermiddag (kl 15.00 - 22.30) samt hele lørdag, søndag og helge - og høytidsdager. Se soneoversikt for telefonnummer.

Vakttelefon: natt (kl 22.30-07.30). Bydekkende tjeneste med felles telefonnummer 900 97 105.

 

Egensøknad sendes tildelingskontoret. last ned egensøknad skjema her (pdf)

Postadresse til Tildelingskontoret:

Sandnes kommune, Samordningsenheten/Tildelingskontoret, Postboks 583, 4302 Sandnes

 

Ved behov for kontakt med Koordinerende enhet, les mer her.

 

For kontakt med kreftkoordinator kontakt

Marie Roan Aareskjold, kreftkoordinator@sandnes.kommune.no, tlf 51 33 54 09/ 916 64 471.

 

 

Vindhagen 1, 4306 Sandnes, tlf 51 60 12 00 - fax 51 60 12 01

 

Eidsvolsgate 26, 4307 Sandnes, tlf 51972100

 

Øyren 1, 4110 Forsand, tlf 51700394

 

Haugen 16, 4323 Sandnes , tlf 51 60 21 00

 

Somavn. 88, 4313 Sandnes, tlf 51 67 97 00

              

Amboltvn. 6, 4311 Hommersåk, tlf 48240574

 

Åsvn. 123, 4328 Sandnes, tlf 51 68 63 00

 

Stavangerveien 32 b, 4313 Sandnes, tlf 51 67 98 00

 

Parkveien 2, 4307 Sandnes, tlf 960 93 800

 

Jadarvn. 2, 4307 Sandnes, tlf 51 68 15 00

 

Solbakken 2, 4321 Sandnes, tlf 51 97 33 00

Dette er en spesialsavdeling for pasienter med behov for lindrende behandling. Avdelingen hører til Åse bo- og aktivitetsenter, adresse Solbakken 2, tlf 51 97 33 00.

 

Enhet for hjemmetjenester og rehabilitering (EHR)

Trones bolig og eldresenter, Jadarveien 2, 4307 Sandnes, tlf 51 68 15 00

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 60 12 12 /13

958 89 085

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg

51 67 97 15/ 16/ 17

908 73 656
Telefon sone / soneleder   Vakttelefon kveld/helg
900 40 731 / 957 37 499

415 09 717

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 68 63 06 / 51 / 53 913 97 187
Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
900 97 105/ 51 68 15 20 900 97 105
Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 68 15 17 905 94 977
Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 97 33 25/ 22/ 48 906 51 074 / 90931050
Telefon leder dagtid   Vakttelefon natt
51 60 12 14/ 15

94844329/ 99287303/ 94877935 

Telefon sone/soneleder    Vakttelefon kveld/helg
51 70 03 94 51 70 03 94 
Publisert: 15.03.2017 10:33
Sist endret: 01.03.2022 13:32