Samordningsenheten

Innhold

Samordningsenheten

Samordningsenheten gir råd, veiledning og hjelper med søknader om helse- og omsorgstjenester. Barn og voksne med sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne og deres pårørende kan kontakte oss.

Samordningsenheten består av tildelingskontor og koordinerende enhet. Samordningesenheten skal sørge for et koordinert tjenestetilbud og ivareta helhetlig og likeverdig tjeneste tildeling til barn og voksne med behov for helse- og omsorgstjenester.

Kontaktinformasjon

Postadresse:
Sandnes kommune
Samordningsenheten
Postboks 583
4302 Sandnes

Besøksadresse:
Hoveveien 9
4306 Sandnes

Telefon: 
948 18 535, alle hverdager kl 08.00-15.30

Epost: samordningsenheten@sandnes.kommune.no
Ikke send sensitiv informasjon per epost. Bruk eventuelt funksjonen "send sikker melding": Her kan du sende en melding og dokumenter digitalt til Sandnes kommune i en sikker kanal. Tjenesten krever sikker pålogging ved bruk av IdPorten for å verifisere deg som avsender.

Dette kan vi hjelpe deg med

Koordinerende enhet mottar henvendelser og søknader om blant annet:

Individuell plan og koordinator

Tildelingskontoret mottar henvendelser og søknader om blant annet:

Avlastning

BPA

Dag- /aktivitetstilbud

Hjemmesykepleie

Hverdagsrehabilitering

Omsorgsbolig/ serviceleilighet

Omsorgsstønad

Praktisk bistand og hjemmehjelp

Sykehjemsopphold

Veiledning til pårørende

Tilrettelagt fritid

Trygghetsalarm

Publisert: 02.07.2021 06:48
Sist endret: 02.07.2021 06:48