Koordinerende enhet

Innhold

Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er kontaktpunkt for henvendelser om habilitering og rehabilitering. Vi skal bidra til å sikre helhetlige og koordinerte tilbud til brukere med behov for tjenester fra flere fagområder, nivåer og enheter.

Hva gjør koordinerende enhet?

Koordinerende enhet jobber både på individnivå og systemnivå.

Hva er en koordinator?

En koordinator har hovedansvaret for koordinering og oppfølging av deg som mottar flere langvarige helse -og omsorgstjenester. Koordinator skal bidra til å sikre samordning av tjenestetilbudet.

Hvem kan få koordinator?

Dersom du har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester kan du søke om koordinator. Langvarig betyr at behovet strekker seg over en viss tid, uten at det behøver å være varig. Koordinerte tjenester betyr at behovet gjelder to eller flere helse- og omsorgstjenester, og at disse  må eller bør sees i sammenheng.

Retten til individuell plan

Retten til en individuell plan er for brukere med behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, og er uavhengig av alder, diagnose og funksjon. Planen gir ikke større rett til tjenenster enn det som følger av det øvrige regelverket. Selv om du takker nei til en individuell plan, så kan du allikevel få en koordinator.

Hvordan går du frem for å søke om koordinator/individuell plan?

Du må ta kontakt med kommunen, og her finner du mer informasjon om hvordan du skal få frem:

 Du kan ta kontakt med Koordinerende enhet for veiledning eller for å søke om koordinator. Du kan kontakte Koordinerende enhet ved å benytte følgende skjema; Henvendelsesskjema for koordinator (pdf 204 kb) som du finner her.
Kontaktinformasjon for Koordinerende enhet:
Telefon: 948 18 535
E-postadresse:samordningsenheten@sandnes.kommune.no

Dersom du er voksen med psykiske lidelser og/eller rusproblemer og har behov for koordinator, så ta kontakt med Mestringsenheten.

Kontaktinformasjon til Mestringsenheten:
Telefon: 976 00 832

Sandnes kommune har også egen kreftkoordinator. Kreftsyke og pårørende møter mange utfordringer i hverdagen, relatert til sykdom, behandling, behandlingsinstanser, rettigheter og tilbud. For mange medfører dette usikkerhet og mange spørsmål.
Kreftkoordinator vil kunne gi råd og veiledning knyttet til diagnose, behandling, rehabilitering og lindrende tiltak.
Kreftkoordinator har oversikt over relevante tilbud og tjenester og kan hjelpe deg å finne frem og henvise til rett instans.

Kontaktinformasjon:

Marie Roan Aareskjold
Telefon: 51335409/ 91664471

epost: kreftkoordinator@sandnes.kommune.no

 

Kontakt Koordinerende enhet

Kontaktinformasjon:

Sandnes kommune v/koordinerende enhet, Postboks 583, 4302 Sandnes

Besøksadresse: Strandgata 147, 4307 Sandnes

Telefonr: 948 18 535


E-post: samordningsenheten@sandnes.kommune.no

 

Verktøy for koordinatorer

- Håndbok for koordinatorer

- Tjenesteoversikt

- Endringsskjema

- Hurtigveileder IP i Sampro

- Brukerveileder IP i Sampro

- Veileder for rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator

- Veileder om oppfølging av personer med store og sammensatte behov

Publisert: 02.01.2017 14:06
Sist endret: 08.04.2019 09:20