Jordmortjenesten

Innhold

Jordmortjenesten

Sommeren 2022:

I ferieavviklingen tilbys ikke etterkontroll og prevensjonsveiledning. Fleregangsfødende må selv ta kontakt med jordmortjenesten hvis de ønsker barseloppfølging av jordmor. Alle førstegangsfødende kontaktes for å tilby barseloppfølging. Hjemmebesøk vil hovedsakelig erstattes med barselkontroll på jordmors kontor. 

Telefontiden i sommer:  (fra uke 26 til og med uke 33)

kl. 08:00 - 11:30

Tlf :  51335900

E-post: jordmor@sandnes.kommune.no  (kun timebestilling)
Husk ingen sensitive opplysninger; kun navn, fødselsdato, tlf.nr og termindato.

 

Jordmortjenesten i Sandnes tilbyr:

 • Svangerskapskonsultasjoner
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Etterkontroll
 • Prevensjonsveiledning

 

Tjenesten er gratis!

 

Til info:

Det er for tiden veiarbeid utenfor jordmortjenesten. Benytt veiskilting for parkering.

 

Oppmøtested

Jordmortjenesten skal flytte inn i nyrenoverte lokaler. Foreløpig innflytting vil være i løpet av sommeren og høsten 2022.  Vi oppdaterer fortløpende. Vær oppmerksom på oppmøtested ved din time. 

 

Nåværende oppmøtested:

Brueland helsestasjon 1 etasje, Ganddalsgata 7, 4306 Sandnes. Skeiane togstasjon

 

Nytt oppmøtested fra høsten 2022: 

Langgata 72, 4306 Sandnes

 

Timebestilling

Telefontid:

Mandag, tirsdag og torsdag: kl.08:00 – 10.30 og  kl.13.00 – 14.30.

Onsdag og fredag: kl.08:00 -11:00 

For timebestillinger anbefaler vi bruk av vår mail.
Helsesekretæren setter deg i kontakt med jordmor ved behov. 

Tlf :  51335900

E-post: jordmor@sandnes.kommune.no  (kun timebestilling)
Husk ingen sensitive opplysninger; kun navn, fødselsdato, tlf.nr og termindato.

Etter fødsel send sms til mobil 48107006 med ditt navn og fødselsdato, barnets fødselsdato og evt hjemreisedato fra barsel. Du kontaktes deretter av jordmor for avtale om hjemmebesøk. Mobiltelefonen bemannes kun hverdager. Anrop besvares ikke. 

 

 Svangerskapskonsultasjoner

Det er ønskelig at du kommer så tidlig som mulig til jordmor for en første samtale. Husk å ta med urinprøve og Helsekort for gravide (hvis du har) til avtalt time. Første konsultasjon varer i hovedsak én time, de påfølgende i 30 min. Ved behov kan det bli flere konsultasjoner. Svangerskapskonsultasjonene er individuelt tilpasset.

Ofte er svangerskapsoppfølgingen et samarbeid mellom jordmor og den gravides fastlege. Vi henviser også til spesialisthelsetjeneste eller andre yrkesgrupper ved behov.

 

Oversikt over anbefalte undersøkelser og innhold i konsultasjonene i svangerskapsomsorgen

 

Hjemmebesøk av jordmor etter fødsel

Jordmortjenesten tilstreber å tilby hjemmebesøk av jordmor fra 24 -72 timer etter hjemkomst fra barsel i tråd med retningslinjer for barselomsorgen. Vi tar kontakt med dere etter å ha mottatt sms eller fødselsmelding fra Stavanger universitetssykehus. Dette kommer i tillegg til hjemmebesøket fra helsesykepleier ca 7-10 dager etter fødsel.

 

Tema for hjemmebesøket  
 • Fysisk og psykisk helse
 • Fødselsopplevelse hos mor/far
 • Gjennomgang av fødsel
 • Barnets trivsel, veie barnet
 • Ammehjelp v/behov
 • Prevensjonsveiledning 
 • Ønske om etterkontroll

 

Etterkontroll og prevensjonsveiledning 

Etterkontroll

Tema som tas opp ved etterkontroll:

 • Fødselsopplevelse
 • Barseltid
 • Fysisk og psykisk helse
 • Seksualliv og prevensjonsveiledning

 

Har du behov for dette kan etterkontroll bestilles hos jordmor eller fastlegen.

Prevensjonsveiledning

Behovet for prevensjon og type vurderes individuelt. Ofte spiller faktorer som brukervennlighet, sikkerhet og familieplaner inn for valg av prevensjon.

Jordmor kan skrive ut resept på prevensjon, samt legge inn og fjerne p-stav og spiral.

 

Gravide med behov for ekstra oppfølging 

Jordmor vil legge til rette for at den gravide og partner kan snakke om hvordan de har det. Noen ganger er det nok med samtale hos jordmor, andre ganger er det behov for oppfølging også fra andre instanser

Amathea 

Amathea er en telefontjeneste som tilbyr støtte og veiledning tilknyttet graviditet, fødsel og abort Amathea 

Sammen på vei

Sammen på vei - tidligere kalt: Familie for første gang, tilbyr førstegangsfødende oppfølging hjemme av jordmor eller helsesykepleier. Oppstart skal være innen 26 svangerskapsuke og familien følges opp fram til barnet fyller to år. Sandnes kommune - Ressurssenter for barn og familie Sammen på vei

 

Mestringsenheten

Mestringsenheten har et variert tilbud til voksne innbyggere som har rus- eller psykiske helseutfordringer Sandnes kommune - Mestringsenheten

Sandnes DPS Ambulant akutt team

Ambulant Akutteam (AAT) tilbyr hjelp til mennesker i en vanskelig situasjon eller akutt krise. Det kan for eksempel dreie seg om angst, depresjon, søvnløshet, forvirring/psykose og selvmordstanker. Ved behov kan vi tilby samtale innen 24 timer. Ved øyeblikkelig hjelp må fastlege eller legevakt kontaktes Sandnes DPS Ambulant akutt team - Helse Stavanger (helse-stavanger.no)

Utsatt for vold og overgrep?

Alternativ til vold (ATV) Stavanger

Dinutvei - Nasjonal veiviser ved vold og overgrep

Nok. Sør-Vest – Ingen skal bli utsatt for seksuelle overgrep. (nok-sorvest.no)

 

Nyhetsbrev

Jordmortjenesten har samlet nyttig informasjon på ulike nyhetsbrev tilpasset svangerskapslengden  

 

Nygravid: Oppfølging i svangerskapet, registrerng i fødejournal og levevaner 

Uke 23: Når ta kontakt med sykehuset, kjenn etter liv, foreldrestøtte og farskapserklæring

Uke 28: Amming, fødselsforberedende kurs og nyfødtscreening

Uke 32: Barnets leie, føde og barselavdlingene ved SUS, forberedelse til fødsel og smertelindring 

Uke 36: Oppfølging i slutten av svangerskapet, barseltiden, hjemmebesøk og etterkontroll

 

Registrer deg her for å få tilsendt nyhetsbrevene på mail 

 

 

 

Publisert: 11.01.2017 12:18
Sist endret: 23.06.2022 14:45