Jordmortjenesten

Innhold

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten i Sandnes

Korona     

Vi oppfordrer til at personer m luftveissymptomer og nærkontakter følger råd fra Folkehelse instituttet.

Vi henviser til helsenorge.no "Gravid" sine sider for trygg informasjon. 

https://helsenorge.no/koronavirus/

Informasjon om korona Sandnes kommune 

 

Timebestilling/Kontaktinformasjon

Telefontid:

Mandag, onsdag og torsdag: kl.08:00 – 10:30 og kl.13:00 – 14:30

Tirsdag og fredag: kl.08:00 -11:00

For timebestillinger anbefaler vi bruk av vår mail.
Helsesekretæren setter deg i kontakt med jordmor ved behov. 

Tlf :  51335900

E-post: jordmor@sandnes.kommune.no  (kun timebestilling)
Husk ingen sensitive opplysninger; kun navn, fødselsdato og tlf.nr.

 

Har du bekymringer angående graviditeten som haster anbefaler vi deg å kontakte:

 • Fødeavdelingen på SUS (f.o.m uke 23 i svangerskapet)
 • Fastlegen/Legevakt ved graviditet før uke 23

 

Etter fødsel send sms til mobil 48107006 med ditt navn og fødselsdato, barnets fødselsdato og evt hjemreisedato fra barsel. Du kontaktes deretter av jordmor for avtale om hjemmebesøk. Mobiltelefonen bemannes kun hverdager. Anrop besvares ikke. 

 

Oppmøtested:
Brueland helsestasjon 1 etasje, Ganddalsgata 7, 4306 Sandnes. Skeiane togstasjon

 

Jordmortjenesten i Sandnes

Jordmortjenesten ønsker å ivareta den gravide, det ufødte barn og barselkvinnen på en trygg måte. Fra tidlig svangerskap (evt. før), til barnet er født. Fokuset for svangerskap- og barselomsorgen er å sikre mest mulig normalt svangerskap og en god start for barnet. Informasjon og rådene som gis skal være forskningsbasert og tilnærmingen skal gi trygghet for den gravide.

Jordmortjenesten tilbyr

 • Svangerskapskonsultasjoner
 • Hjemmebesøk etter fødsel
 • Ettersamtale
 • Etterkontroll etter fødsel
 • Prevensjonsveiledning

Tjenesten er gratis!

 

Svangerskapkonsultasjoner

Jordmortjenesten ønsker å ivareta den gravide, det ufødte barn og barselkvinnen på en trygg måte. Fra tidlig svangerskap (evt. før), til barnet er født. En svangerskapskonsultasjon er en kontroll av din og barnets helse. Jordmors rolle er å gi oppfølging og veiledning i svangerskapet. Ofte er svangserskapsoppfølgingen et samarbeid mellom jordmor og den gravides fastlege. Vi henviser også til spesialisthelsetjeneste eller andre yrkesgrupper ved behov.

Det er ønskelig at du kommer så tidlig som mulig til jordmor for en første samtale. Første avtale varer en klokketime. Husk å ta med urinprøve og Helsekort for gravide (hvis du har) til avtalt time. Første kontroll varer i hovedsak én time, de påfølgende i 30 min. Ved behov kan det bli flere og lengre kontroller.

 

Svangerskapskonsultasjonene er individuelt tilpasset. Helsedirektoratet anbefaler følgene basiskontroller i svangerskapet:

 • Første svangerskapskonsultasjon: Så tidlig som mulig. Blodprøve hos fastlegen.
 • Sv.sk. uke 18-20: ultralyd på sykehuset
 • Sv.sk. uke 24, 28, 32, 36, 38 og 40

 

Temaer vi tar opp er bl.a:

 • Helse: sykdommer (fysisk/psykisk), medisiner, anbefalt kosttilskudd
 • Livsstil: kosthold, trening, anbefalte levevaner i svangerskapet.
 • Tidligere/nåværende opplevelser som kan påvirke svangerskapet; fødsel og foreldrerollen
 • Fødsel og amming
 • Farsskapserklæring
 • Hjemmebesøk etter fødsel

 

Hjemmebesøk av jordmor etter fødsel

Jordmortjenesten tilstreber å tilby hjemmebesøk av jordmor fra 24 -72 timer etter hjemkomst fra barsel i tråd med retningslinjer for barselomsorgen. Vi tar kontakt med dere etter å ha mottatt sms eller fødselsmelding fra Stavanger universitetssykehus. Dette kommer i tillegg til hjemmebesøket fra helsesykepleier ca 7-10 dager etter fødsel.

 

Jordmor har primært fokus på foreldrene sitt behov, men også på barnet. Tema for hjemmebesøket er: 

 • Fysisk og psykisk helse
 • Fødselsopplevelse hos mor/far
 • Gjennomgang av fødsel
 • Barnets trivsel, veie barnet
 • Ammehjelp v/behov
 • Prevensjonsveiledning 
 • Ønske om etterkontroll

 

Etterkontroll og prevensjonsveiledning

 

Etterkontroll
Det anbefales at du bestiller en etterkontroll 6-8 uker etter fødsel. Denne kan bestilles hos jordmor eller fastlegen.
Jordmor tar opp tema som fødselsopplevelse, barseltid, fysisk og psykisk helse, seksualliv og prevensjonsveiledning. 

 

Prevensjonsveiledning
Behovet for prevensjon og type vurderes individuelt. Ofte spiller faktorer som brukervennlighet, sikkerhet og familieplaner inn for valg av prevensjon.

Jordmor kan skrive ut resept på prevensjon, samt legge inn og fjerne p-stav og spiral.

 

Gravid med utfordrende livssituasjon


Jordmor vil hjelpe og støtte deg i en evt. krevende livssituasjon. Noen ganger kan dette være i samarbeid med andre instanser:

 

Nyhetsbrev

Nygravid: Oppfølging i svangerskapet, registrering i fødejournal og levevaner

Uke 23: Når ta kontakt med sykehuset, kjenn etter liv, foreldrestøtte og farskapserklæring

Uke 28: Amming, fødselsforberedende kurs og nyfødtscreening

Uke 32: Barnets leie, føde og barselavdlingene ved SUS, forberedelse til fødsel og smertelindring 

Uke 36: Oppfølging i slutten av svangerskapet, barseltiden, hjemmebesøk og etterkontroll

 

Nettadresser

Helsestasjonstjenesten 0-5år
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/helse/helsestasjoner-for-barn/

Barne- og familieenheten
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/barn-og-familie/ressurssenter-for-barn-og-familie/

Familievernkontoret
https://bufdir.no/Familie/Kontor/Stavanger/

Frisklivssentralen
https://www.sandnes.kommune.no/helse-sosial/helse/frisklivssentralen/

   

Følg oss på facebook!

 

 

Publisert: 11.01.2017 12:18
Sist endret: 07.01.2022 12:58