account_circle Min side
HjemVei og trafikkTrafikksikkerhetSøke om trafikksikkerhetstiltak

Søke om trafikksikkerhetstiltak

Du kan søke kommunen om fartshumper, trafikkskilt, gangfelt og andre mindre trafikksikkerhetstiltak

Søknad om trafikksikkerhetstiltak og parkeringsforbud i boliggater sendes skriftlig fra involverte parter i område, som for eksempel velforeningen, bydelsutvalg, skolen eller en underskriftsliste fra berørte beboere. Dette for at det skal være en samlet enighet i området om at tiltaket skal iverksettes. Søknaden legges deretter inn på Sandnes kommunes rapporteringsside «Meld fra». Klikk på denne linken for å komme til Meld fra.

Søknader om fysiske trafikksikkerhetstiltak behandles av Sandnes kommune og vurderes mot kriterier satt av Statens vegvesen. Søknader om skilt vurderes av trafikksikkerhetsforumet i Sandnes kommune, hvor Sandnes kommune, politiet, Statens vegvesen og Sandnes parkering er representert. Det er Statens vegvesen som er skiltmyndighet og godkjenner oppsetting av skilt. Når skiltene er oppsatt er det Sandnes parkering og politiet som har som oppgave å påse at trafikantene innretter seg etter skiltene, og gi reaksjoner i form av gebyrer dersom de ikke gjør det.

Sist oppdatert: 06.12.2022