account_circle Min side
HjemVei og trafikkTrafikksikkerhetTrafikksikker kommune

Trafikksikker kommune

Sandnes kommune har fått status som "Trafikksikker kommune" av Trygg Trafikk.

Trafikksikker kommune bygger på en godkjenningsordning hos Trygg Trafikk. Å bli godkjent betyr ikke at trafikkulykker ikke skjer i kommunen, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målbevisst og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Illustrasjonsbilde fra Trygg Trafikk om bruk av bilbelte


Dette er kriteriene som stilles til kommunens ledelse:

  • Kommunen har forankret ansvaret for trafikksikkerhetsarbeidet hos ordfører og kommunedirektør. Delansvar kan ligge hos den enkelte virksomhetsleder.
  • Kommunen har et utvalg med ansvar for trafikksikkerhet.
  • Kommunen har innarbeidet trafikksikkerhet i HMS/internkontrollsystemet som inneholder regler for reiser og transport i kommunens regi, og ved kjøp av transporttjenester.
  • Trafikksikkerhet er et årlig tema i kommunens arbeidsmiljøutvalg (AMU).
  • Kommunen har oppdatert oversikt over trafikkulykker og trafikkuhell (materiellskader) i kommunen.
  • Trafikksikkerhet er en del av kommunens folkehelsearbeid.
  • Kommunen har en trafikksikkerhetsplan. Planen har rullerings- og rapporteringsrutiner. Planen ivaretar både trafikantrettede og fysiske tiltak.
  • Kommunen har et godt system for å behandle søknader om skyss pga. særlig farlig skolevei.
  • Kommunen har oppfylt kriteriene for den enkelte sektor.

Les mer om Trafikksikker kommune på nettsidene til Trygg Trafikk.

Sist oppdatert: 06.12.2022