map Kart account_circle Min side
HjemVei og trafikkSykkelbyen Sandnes

Sykkelbyen Sandnes

Kart over sykkelruter

Kart over sykkelruter i Sandnes finner du her

Sykkelrutene i Sandnes er delt i tre kategorier:

 • Hovedsykkelruter: Binder sammen viktige målpunkter i regionen.
 • Bydelsruter: Binder sammen bydelene lokalt.
 • Grønn rute: Rekreasjon i naturomgivelser. Grønn rute er også familievennlige sykkelruter.
Les mer om de grønne rutene i Sandnes her

Grønn rute vil si at en stor del av ruten går på bilfri turvei i grønne omgivelser på gang- sykkelvei. De egner seg godt til familieturer, koseturer og mosjonsturer. Du finner grønn rute i sykkelkartet over. Husk at det er viktig at syklende og gående viser hensyn til hverandre.

 

Beskrivelse grønn rute Sentrumsruta

Starten på turen er ved Kulturhuset, følger Elvegaten sørover gjennom 3 rundkjøringer før en trør inn i Skeianegaten under togsporene og videre gjennom Sandvedparken til Ganddal. Så går turen rundt Stokkelandsvatnet, med vakker natur på alle kanter. Videre på grusvei gjennom Kongestien bort til Hoveveien. Ruten krysser så motorveien på egen sykkel- og gangsti bro og videre bort til Ålgårdsveien. Ved Austrått skole følger du sykkelstien på sørsiden av skolen til Iglemyr skole, deretter ned gjennom Gravarslia via Havnegata tilbake til Kulturhuset. Lengde 15 kilometer.

 

Grønn rute Melsheiruta

Dette er en variert tur som starter i Sandnes sentrum like utenfor Politistasjonen på rød løper. En trør rød løper opp hele Austråttbakken, følger så sykkel- og gangstien langs Ålgårdsveien helt til Bråsteinsvatnet. Her er det gode bade og fiskemuligheter. Turen fortsetter over til Arboretet hvor det er fine turveier blant mer enn 1400 varianter av trær og busker. Løypen går videre til Sviland og opp Steinfjellet, en tøff kneik for de fleste, som tar deg over til Melsheiveien. Deretter blir det bakke nedover langs rulleskianlegget og helt ned til krysset ved Kleivane. Ta til høyre i krysset, deretter opp bakken til Skaarlia og nedover til Iglemyr skole. Derfra tar ruten deg ned gjennom Gravarslia via Havnegata tilbake til Kulturhuset og Rådhuset. Lengde 20 kilometer.

 

Grønn rute Malmheimsruta

Turen starter og ender ved Vitenfabrikken i Storgata. Trø sørover i Storgata, via Kjærlighetstien opp til Stangeland barnehage. Ruten tar deg så videre til Hans og Grete barnehage, over motorveien og så ut på landet. Ta gjerne en pust i bakken ved Folkvord Planter og følg Gamle Hoveveien helt ut til Malmheim. Ved fotballbanen og Grendehuset på Malmheim, må en ut i blandet trafikk og trø langs Heigreveien noen hundre meter for så å svinge til venstre inn på Leaveien. Her venter et langt strekk med flott landskap og utsikt helt til kystlinjen på en klar dag. Landlige omgivelser hele veien tilbake til Sandved og Sandneshallen. En velfortjent stopp ved dette flotte idrettsanlegget burde vurderes. Videre til skogen bak Skeiene Ungdomsskole, ned gjennom Lunden og tilbake til sentrum og Vitenfabrikken. Lengde 20 kilometer.

 

Grønn rute Hommersåkruta

Turen er variert og starter ved Stemmen i sentrum av Hommersåk. Turen går i retning Maudland skole gjennom parkområde og etablerte boligområder. Videre langs Frøylandsvatnet ned til Eskemyr og opp igjen til Riska Fotballstadion, for så å ta ned til Kyrkjevollen skole. Turen går så gjennom smale smau og spennende passasjer i etablerte boligstrøk før en når frem til Hommersåk skole. Denne skolen er bydelens eldste, men med kanskje den mest spennende skolegården. Deretter ned til Stemmen igjen. Lengde 8 kilometer og går på både grus og asfalt.

Sykkelparkering

Her finner du en oversikt over hvor du kan sette fra deg sykkelen. 

 

Meld fra om feil

Legg inn en ny observasjon om en sykkelvei på Meld Fra hvis du for eksempel opplever

 • hull i veien
 • glass i veien
 • manglende snømåking
 • dårlig asfalt
 • sjenerende vegetasjon i sykkelveien
 • søppel på sykkelveien

 

Bysykkel

Hvis du har en hvilken som helst gyldig billett i appen Kolumbus Billett, eller du jobber i en HjemJobbHjem-bedrift, kan du bruke en bysykkel i en time uten å betale noe ekstra. Bruker du sykkelen i mer enn en time, betaler du 1 krone i minuttet etter den første timen. Les mer om bysykkelen her.

 

Vedlikehold av sykkelveier

Sandnes kommune har ansvar for gang- og sykkelveier langs fylkesvei (i endring) og kommunal vei, kommunale gater med fortau og / eller sykkelfelt, samt turveier.

Klikk her for å lese mer om vedlikehold av sykkelveier

- Gang- og sykkelveier langs fylkesvei (i endring) og kommunal vei.

- Kommunale gater med fortau og / eller sykkelfelt

- Turveier

Feil og mangler kan du registrere på Meld Fra her

 

Hvor ofte brøyter vi?

Om vinteren har Sandnes kommune som mål:
 • at hovedruter for sykkel skal være brøytet innen klokken 06.00
 • å starte brøyting når snø legger seg på asfalten. Vegbanen skal være tilnærmet bar innen to timer etter avsluttet snøfall. Vi kjører svart asfalt prinsippet.
 • å salte hovedrutene innen kl. 06.00 eller etter maksimalt to timer når veibanen er glatt.

Under ekstreme værforhold vil vi ikke greie å holde kravene, og ber om forståelse for det.

 

Hvor ofte koster og feier vi?

Om sommeren har for Sandnes kommune som mål:

 • Å feie hovedrutene to ganger hver måned, slik at gang- og sykkelveier holdes fri for jord, grus, glasskår, avfall, løvfall og lignende.
 • Vårfeiing etter vinteren innen 1. april, dersom frosten har gitt seg.

 

Hvem har ansvar for vedlikehold?

Sykkelveiene i Sandnes er fordelt mellom Sandnes kommune og Statens vegvesen.

Sandnes kommune har ansvar for:

 • Gang- og sykkelveier langs fylkesvei (i endring) og kommunal vei
 • Kommunal gate med fortau og / eller sykkelfelt
 • Turveier

Feil og mangler meldes til Meld Fra her eller til servicekontoret på telefon 51 33 50 00

Statens vegvesen har ansvar for:

 • Gang- og sykkelveier langs riksveier og fylkesveier (endelig fordeling / oppdatering vår 2020).

Feil og mangler med gang- og sykkelveier langs riksvei og fylkesvei meldes til Vegmeldingssentralen på telefon 175

 

Pumptrack

En «pumptrack» er en liten bane for sparkesykkel, sykkel, rullebrett og rollerblades. Banen består av små bakker og krappe svinger, og kan brukes uavhengig av ferdighetsnivå.

Flyttbar pumptrackbane

Den flyttbare pumptrackbanen er en gave fra Sparebankstiftelsen SR-Bank, og vil bli flyttet til ulike bydelsområder til glede for flest mulig barn og unge i kommunen. 

Regler for bruk av pumptrackbaner:

 • All ferdsel på eget ansvar.
 • Bruk hjelm.
 • Vis hensyn.
 • Alle må sykle i samme retning.
 • Forbikjøring er ikke tillatt.
 • Unngå støy. Ikke bruk banene etter kl. 22.00.
 • Hold anleggene søppel-, rus- og røykfri.
 • Banene er for utøverne. Publikum må oppholde seg utenfor banene.

Stasjonære pumtrackbaner

Sandnes kommune har bygd en stasjonær pumptrackbane i Sandvedparken. En annen bane ved Gamlaverket er under planlegging.  

 

Sikkerhet på sykkel

Husk at du som syklist alltid er den tapende part i kollisjon med en bil – selv om du følger regelverket! Oppmerksomhet og ansvarsfølelse er derfor viktige forutsetninger for å unngå å bli skadet i ulykker.

Det mest grunnleggende er at du sørger for å bli sett, og tar hensyn til andre trafikanter. Husk at overfor gående er syklisten den sterke part.

Når du sykler, er du kjørende. Som syklist har du derfor de samme plikter og rettigheter som bilister, og du må huske på å holde deg på høyre side av vegen – også der det er sykkelfelt.

Hold alltid et våkent øye med all annen trafikk. Vær spesielt oppmerksom på at du kan ligge i blindsonen (særlig for store kjøretøy som buss og vogntog) slik at de ikke ser deg.

Vær også oppmerksom på biler som kjører i samme retning som deg, og som vil svinge til høyre i kryss der du vil rett fram.

Vær obs på at mange ulykker også skjer uten at motorkjøretøyer er involvert. Løs grus i vegkanten eller litt for stor fart inn mot en undergang, kan medføre at du mister kontrollen. Vær våken og avpass farten etter forholdene.

De alvorligste skadene ved sykkelulykker er hodeskader. Selv med en fart på 20 km/t kan et slag mot hodet gi brudd på hjerneskallen og hjerneskade. En godt tilpasset hjelm vil derfor være med på å redusere skadeomfanget om ulykken skulle være ute.
Sykkelen er et fantastisk fremkomstmiddel, men krever vedlikehold for at den skal fungere. Det er spesielt viktig at bremsene sjekkes jevnlig. Det er også krav til lysutstyr og reflekser når sykkelen brukes i skumring og mørket. Jevnlig rengjøring og sjekk av skruer og mutrer gir en god kontroll av sykkelens tilstand. Er du selv usikker, kontakt en av sykkelforhandlerne og få hjelp og råd.

Smarte syklister:

 1. er synlige i trafikken
 2. gir tydelige tegn
 3. ser andre trafikanter i øynene
 4. lytter til trafikken, ikke musikken
 5. venter på grønt
 6. gir fotgjengerne førsterett på fortauet
 7. bruker lys i mørket
 8. bruker hjelm

 

Nyttige lenker

 

Bilde av sykkelstativ formet som Sykkelbyen Sandnes-logoen

Sist oppdatert: 31.05.2024