account_circle Min side

Parkering

Har du spørsmål om parkering i Sandnes kommune? Kontakt Sandnes parkering:

Telefon: 51 33 60 60
Vakttelefon: 917 87 487 (ved feil på automater, bomanlegg mv.)

E-post: parkhus@sandnes.kommune.no
Hjemmeside: www.sandnesparkering.no

Besøksadresse:
Holbergsgate 15 (andre etasje).
Publikumstid: Mandag - fredag 08.00 - 15.00

Sist oppdatert: 02.12.2022