account_circle Min side

Veiledning bruksareal

Kort fortalt:

  • Der hvor takhøyden er 1,90 meter eller høyere skal alt areal i hver etasje medregnes. Også trapper, ganger, boder og innervegger regnes med. Kun yttervegger skal trekkes fra.
  • Bruksareal (BRA) blir beregnet etter Norsk standard 3940.
  • Dersom eiendommen er tilknyttet kommunalt vann eller avløp, skal det betales gebyr. Gebyrene beregnes ut fra eiendommens totale bruksareal.
Beregning av bruksarealet

Vann- og avløpsgebyret blir beregnet i henhold til eiendommens totale bruksareal.

Grunnlaget er bruksareal (BRA) som blir beregnet i henhold til Norsk Standard 3940.

Bruksareal for en bygning er summen av bruksarealene for alle måleverdige plan og etasjer uavhengig av bruken

Det er ikke av betydning om f.eks. en garasje – eller et annet bygg på eiendommen – har vann/avløp eller ikke. Så lenge eiendommen er tilknyttet kommunalt vann eller avløp, skal det betales gebyr, og gebyrene beregnes ut fra eiendommens totale bruksareal.

NS 3940

Utdrag fra veiledning basert på NS 3940

Arealer beregnes av måleverdige deler uavhengig av bruken.

Et areal er måleverdig når fri høyde over gulv er minst 1,90 meter i en bredde på minst 60 centimeter, (måleverdig betyr ikke at arealet er i henhold til forskriftenes krav til rom for varig opphold).

Uinnreda bygningsvolumer som tilfredsstiller kravene til høyde og bredde inngår i beregningsgrunnlaget for måling av areal.

Regneregler for bruksareal

Slik regner du ut bruksareal:

  • Der hvor takhøyden er 1,90 meter eller høyere skal alt areal i hver etasje medregnes. Også trapper, ganger, boder og innervegger regnes med. Kun yttervegger skal trekkes fra.
  • Etasjer med skråtak medregnes areal innenfor 60 centimeter avstand fra en takhøyde på 1,90 meter. Bredde må være minst 60 centimeter.

 

Skisse regneregler bruksareal

Feil i bruksareal på fakturagrunnlaget

Hvis du mener at kommunen har feil bruksareal som grunnlag for dine vann- og avløpsgebyrer, kan du ta kontakt med kommunen. 

Det er fint om du har dokumentasjon (for eksempel prospekt eller en takstrapport) som kan bekrefte det bruksarealet du mener er korrekt. 

Send e-post til: 

postmottak.geodata@sandnes.kommune.no

Blir det avklart at det er feil bruksareal, vil det bli korrigert og et oppgjør vil bli beregnet i din sak.

 

 

Sist oppdatert: 11.01.2023