map Kart account_circle Min side
HjemSosiale tjenesterTilskudd til utredninger og prosjektering

Tilskudd til utredning og prosjektering

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, og behov for å se på mulighetene for å bygge om eller bare gjøre små endringer på boligen for å kunne bli boende? Da kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført av for eksempel av arkitekt. Tilskudd til utredning og prosjektering kan dekke kostnader til faglig bistand til prosjektering, det vil si honorar til arkitekt eller annen fagkyndig. Ergoterapeut skal være involvert i prosjektet.

Hva kan du søke om?

Tilskuddet kan omfatte kostnaden med å se på mulighetene for å foreta enkle eller større tiltak i boligen.

Dette kan for eksempel være:

  • Utvendig terrengarbeid der det er behov for tilgjengelighet. Påbygging/ombygging for å få alle nødvendige rom på ett plan.
  • Utvide døråpninger/rom/korridorer og bytte dører, inkludert branndør.
  • Fjerne terskler og terskelplater. Installere eller tilrettelegge for velferdsteknologi.
  • Annet arbeid som er nødvendig for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fortsette å bo hjemme.

Prosjekteringen skal:

  • Gi forslag til tiltak som skal øke tilgjengeligheten i boligen
  • Finne gode løsninger til nøkterne kostnader.

Prosjekteringen skal kartlegge: 

  • muligheter og avgrensninger i boligen
  • uteområde og tilkomst tilgjengelighet inne
  • arealbehov
  • innredning og fungerende tilstand  
Krav til søker

Kommunen må vurdere om du har økonomi til å finansiere kostnadene med utredning og prosjektering selv, eller om det er behov tilskudd fra kommunen.

Slik søker du om tilskudd til utredning og prosjektering - Søknad og søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Elektronisk søknadsskjema for tilskudd til utredning og prosjektering finner du på: Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering av bolig - Sandnes kommune

Hva skjer videre?

Boligtjenesten behandler saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, får du skriftlig beskjed om det. Kommunen må vurdere om du har økonomi til å finansiere kostnadene med utredning og prosjektering selv, eller om det er behov for tilskudd fra kommunen. Det er opp til kommunen å vurdere hvem som skal få.

Våre grenser er:

Utredning opp til kr. 20 000,-

Prosjektering opp til kr. 20 000,-  

Dersom du har fått innvilget tilskudd fra kommunen til utredning og prosjektering står Sandnes kommune klar til besvarelse av generelle spørsmål om videre saksgang.

Dersom dere ønsker å søke om tilskudd til tilpasning må dette gjøres via eget søknadsskjema.

Retningslinjer

Her finner du retningslinjer for tilskudd til utredning og prosjektering

 

Kontaktinformasjon

Boligtjenesten

Besøksadresse: Rådhusgata 1, 4306 Sandnes

Postadresse: Sandnes kommune, Postboks 583, 4302 Sandnes

E-postadresse: mailto:boligtjenesten@sandnes.kommune.no

Telefonnummer: 51 33 50 00

Kontakttelefon er betjent i tidsrommet mandag - fredag 08.30 - 15.15

Klage

Klagefrist er tre uker fra du mottar vedtaket. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen og eventuelle nye opplysninger og dokumentasjon.

Send klagen til boligtjenesten som har fattet vedtaket. Boligtjenesten vurderer klagen. Dersom klagen opprettholdes sendes klagen til kommunens klagenemnd for endelig behandling.

 

Sist oppdatert: 19.02.2024