map Kart account_circle Min side
HjemSosiale tjenesterHjelp til å skaffe eller beholde bolig

Hjelp til å skaffe eller beholde bolig

Er du vanskeligstilt på boligmarkedet og har behov for bistand? Kommunen har ansvar for å gi individuelt tilpasset bistand til innbyggere som ikke kan ivareta sine interesser på boligmarkedet.

Hvis dine utfordringer med bolig kan avklares i en enkel telefonsamtale, gjennom bistand på vårt kontaktsenter eller dekkes av annen tjeneste i kommunen, trenger du ikke søke om hjelp til å skaffe eller beholde bolig.

Hvem kan søke?

 • Personer med lovlig opphold i Norge
 • Personer som ikke har et sted å bo, som står i fare for å miste boligen sin eller som har en bolig som ikke er egnet til å bo i
 • Personer som trenger hjelp til å skaffe eller beholde bolig
 • Hvis du er student eller du kan skaffe leid bolig selv eller spare til kjøp av bolig på egen hånd, er du ikke i målgruppa for hjelp.

Hva kan du få hjelp til?

Fra Boligtjenesten:

 • Hjelp til å fylle ut søknad om bostøtte og kommunal bolig
 • Råd, veiledning eller praktisk hjelp med søknadsprosessen for startlån og tilskudd til kjøp, utbedring/tilpasning, eller refinansiering av bolig
 • Veiledning rundt det praktiske ved å kjøpe bolig for innbyggere med startlån.
 • Råd, veiledning eller praktisk hjelp i søknadsprosessen med tilskudd utredning og prosjektering av bolig som skal bygges eller tilpasses for personer med funksjonsnedsettelser.
 • Råd og veiledning til å mestre å bo. Dersom du har behov for helse- og omsorgstjenester i hjemmet, kan du søke om slike tjenester. Sandnes kommune - Helse og omsorg
 • Råd og veiledning for ikke å miste boligen du bor i, dersom du står i fare for å miste boligen din.
 • Annen veiledning om bolig

Slik søker du

Du kan søke skriftlig eller muntlig om bistand til å skaffe eller beholde bolig. Kontakt oss på vår telefon 51 33 50 00 eller besøk Boligtjenesten på vårt kontaktsenter på rådhuset i Rådhusgata 1.

Åpningstid: Hverdager mellom klokken 08.30 - 15.00.

 

Fra Nav Sandnes:

 • Hvis du bor midlertidig eller står i fare for å miste boligen din, kan du få hjelp til å lete etter bolig du kan leie på det private markedet
 • Råd og veiledning i personlig økonomi som handler om å skaffe eller beholde bolig.

Slik søker du

Du kan søke muntlig om bistand til å skaffe eller beholde bolig.

Kontaktinformasjon: Boligvakttelefonen 47 68 84 95, hverdager mellom klokken 10.00 – 14.00.

 

Fra Samordningsenheten:

 •  Veiledning og hjelp til å skaffe bolig hvis du trenger det på grunn av alder, helsesituasjon eller funksjonsnedsettelser.

Slik søker du

Du kan søke skriftlig eller muntlig om bistand til å skaffe eller beholde tilpasset bolig.

Kontaktinformasjon: Samordningsenheten telefon 948 18 535, hverdager mellom klokken 08.30 - 15.00.

Dette trenger vi informasjon om når du søker

 • Hvis du ikke har bolig, bør du legge ved bekreftelse på det. Bekreftelsen kan være fra døgnovernattingssted, institusjon, asylmottak, fengsel, eller et annet offentlig kontor som du mottar tjenester fra.
 • Hvis du er i ferd med å miste boligen du bor i bør du beskrive hvorfor i søknaden. Du bør legge ved leiekontrakt.
 • Hvis du bor i en bolig som ikke er egnet å bo i, bør du beskrive hvorfor i søknaden. Etter at du har søkt kan du bli bedt om å levere dokumentasjon som bekrefter dette.
 • Hvis du ønsker at boligkontoret innhenter informasjon og dokumentasjon som trengs for å behandle søknaden din, kan du gi skriftlig samtykke til hva som kan innhentes fra de ulike instanser. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket.

Søknadsfrist

Du kan søke hele året.

Hva skjer etter at du har søkt?

Du får et skriftlig vedtak når søknaden din er behandlet. I vedtaket står det hvilken hjelp du får.

Hvis saksbehandlingen tar lengre tid enn én måned etter at vi har mottatt nødvendig informasjon, får du beskjed om det.

Klage

Hvis du er uenig i vedtaket kan du klage. Klagefrist er tre uker fra du har mottatt vedtaket. I klagen må du skrive hva du klager på og informere om eventuelle nye opplysninger. Send klagen til Boligtjenesten. Mer informasjon om klagemuligheter står i vedtaket.

 

Vil du lese hele loven?

Lov om kommunenes ansvar på det boligsosiale feltet - Lovdata

Sist oppdatert: 07.03.2024