map Kart account_circle Min side
HjemTidligere ordførere

Tidligere ordførere

Ordførere i Sandnes og Forsand fra 1842 og frem til i dag.

Sandnes

2023 - i dag

Kenny Rettore, H

1991 - 2023

 

Portrett av nåværende ordfører Stanley Wirak

Stanley Wirak, Ap
25.10.2011–23.10.2023

F. 1950 i Sirdal. Utdannet siviløkonom og har yrkeserfaring fra Statoil/Equinor. Valgt til ordfører i 2011 ved et valgteknisk samarbeid mellom Ap, FrP, Sp, Sv og Pp. Han ble den første ordføreren fra Ap i Sandnes etter kommunesammenslåingen i 1965.

Portrett av ordfører i Sandnes fra 2007-2011

Norunn M. Østråt Koksvik, H
23.10.2007–25.10.2011

F. 1953. Utdannet adjunkt og ansatt i ungdomsskolen. Hun var første kvinnelige ordfører i Sandnes. Var vertinne for kongeparet i forbindelse med åpningen av Kulturhovedstadsåret 2008. Sandnes ble kåret til Årets kulturkommune i 2011. Var bl.a. styreleder for IVAR IKS.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1994-2007

Jostein Wallem Rovik, H
1994–23.10.2007

F. 1942. Cand.jur. ved Universitetet i Oslo. Sorenskriver. Var bl.a. konstituert politimester i Stavanger i 4 år. Han var engasjert i byggingen av Sandnes kulturhus og foretok den offisielle åpningen ved årtusenskiftet. Vararepresentant til Stortinget. Tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1991-1993

Geir Mykletun, Krf
1991–1993

F. 1954. Utdannelse innen statsvitenskap. Daglig leder av Radio Vest. Informasjonssjef i Svacom. Eget konsulentfirma. Varaordfører 1988-91, leder av skolestyret 1985-86, styreleder i Sandnes Energi A/S og i Maudal Kraftlag. Nestleder i styret for Lyse.

 

1960 -1990

Portrett av ordfører i Sandnes fra 1986-1990

Roald Bergsaker, H
1986–1990

F. 1942 i Hå. Utdannet adjunkt og ansatt ved Lundehaugen vg. skole. Medlem av Sandnes bystyre for Høyre. Ordfører i årene 1986 - 1990. Fylkesordfører i tiden 1999 - 2007. Direktør for Forus Industritomteselskap i tiden 1986 – 1999. Styremedlem i Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite.

Portrett av ordfører i Sandnes fra 1982-1985

Sigurd Aarsland, Krf
1982–1985

F. 1931 – D. 2017. Fylkesgartner i Rogaland, næringssjef i Sandnes fra 1986, varaordfører 1980-81, leder i skolestyret 1972-73. Fylkesleder i Rogaland KrF 1972-73. Ledet feiringen av by-jubileet i 1985. Han var styreleder i Rogaland Arboret 2000-2006 og bygde egenhendig mange av stiene i Arboretet.

Portrettbilde av ordfører i Sandnes fra 1978-1985

Odd Arnøy, Krf
1978–1979

F. 1925 – D. 2008. Gikk Jernbaneskolen. Ansatt ved NSB-reisebyrå i Stavanger. Disponent for Torger Svindland A/S fra 1968. Varaordfører 1976–77. Medlem av styret i KS 1972-79. Nestleder i styret fra 1976. Fylkesleder i Rogaland KrF i årene 1974–75.

Portrett av ordfører i Sandnes fra 1974-77 og 1980-81

Arne Sandnes, H
1974–1977, 1980–1981

F. 1925 – D. 2006. Major i Forsvaret, tjenestegjorde for NATO. Startet sin politiske karriere i 1965 som medlem i Sandnes bystyre. Varaordfører i tre ulike perioder. Han var vararepresentant til Stortinget i to perioder. Medlem av og leder i en rekke offentlige verv. Tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull.

Portrettbilde av ordfører i Sandnes fra 1972-1973

Beint Bentsen, Krf
1972–1973

F. 1917 i Tjørsvåg, Nes kommune (Flekkefjord) – D. 2003. Banksjef i Den norske Creditbank i Sandnes i årene 1965–84. Medlem av Rogaland fylkesting 1968–79. Fylkesvaraordfører 1972–75 og fylkesordfører 1976–79. Han var i sin tid medlem av fire kommunestyrer: Nes (i Vest-Agder), Madla, Høyland og Sandnes.

Portrett av ordfører i Sandnes fra 1970-1971

Arne Tunheim, V
1970–1971

F. 1915 i Hå – D. 2004. Var utdannet sykepleier fra NKS-sykepleieskole. Han arbeidet som avdelingssykepleier og overpleier ved Rogaland psykiatriske sjukehus. Med sine religiøse og sosiale interesser påtok han seg en rekke offentlige verv innen disse områdene.

Portrett av ordfører i Sandnes fra 1968-1969

Lauritz B. Sirevåg, H
1968–1969

F. 1926 – D. 2016. Han var fra Bryne. Han var banksjef for Rogalandsbanken og Fokus bank. Medlem av Rogaland fylkesting 1991–1999. Han var stortingsrepresentant i perioden 1969–1977. Han var aktiv innen idretten og var bl.a. formann i Bryne FK. Tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull i 1998.

Portrett av ordfører i Sandnes fra 1962-1963

Torleiv Tengs-Pedersen, H
1962–1963

F. 1912 i Lund – D. 2002. Cand.jur. ved Universitetet i Oslo i 1937. Høyesterettsadvokat i egen praksis i Sandnes. I bystyret 1946–1963. Formannskapet 1948–1963. Varaordfører 1954 og 1960–1961. Engasjerte seg for havneutbyggingen, næringsutvikling og Giskehallen. Han var med og startet Sandnes boligbyggelag.

Portrett av ordfører i Høyland fra 1960-1964 og i Sandnes fra 1965-1967

Lars Vatsendvik, V
1960-1964 i Høyland, 1965-1967 i Sandnes

F. 1904 i Nedstrand – D. 1997. Medlem av Madla herredstyre i 7 år. Disponent Høyland Forbruksforening fra 1940. Mange tillitsverv også innen fylket samt den kooperative bevegelse i landet. Han hadde fremragende administrative evner. Deltok aktivt og var sentral ved kommunesammenslåingen i 1965.

Portrett av ordfører i Sandnes fra 1960-1961 og i 1964

Audun Schanche Olsen, V
1960–1961, 1964

F. 1909 – D. 1980. Gikk på Oslo Handelsgym. Hadde praksis fra skipsekspedisjon i Newcastle og Hamburg. Engasjert i havneutbygging og byutvidelsen. Disponent i Polaris Fabrikker A/S og firma J. Schanche Olsen. Satt i tysk fangenskap i Sachsenhausen. Søndagsskolelærer i 40 år på Salem. Kongens Fortjenstmedalje i gull.

 

1930 - 1959

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1958 til 1959

Kristian Rønneberg, Sp
1958–1959

F. 1898 på Soma – D. 1982. Landbrukshøgskolen på Ås. Skolestyrer, fylkeslandbrukssjef. Varamann til Stortinget. Hadde ellers en rekke statlige og fylkeskommunale tillitsverv. Han førte på mange måter tradisjonen videre fra sin store sambygding Jan Adolph Bugge. Tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull i 1968.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1956-1957

Arthur O. Berge, Krf
1956–1957

F. 1914 i Chicago – D. 1994 i Risør. Cand.mag. fra UiO. Adjunkt 1949–64 ved Sandnes kommunale høyere allmennskole/gymnas. Senere adjunkt ved Risør Gymnas. Han var formann og medlem i en rekke kommunale nemnder. Formannskapsmedlem 1956–60. Leder av Høyland skolestyre i 1964.

 Portrett av ordfører i Sandnes i 1950 og 1958-1959

Jakob Skretting, Ap
1950, 1958–1959

F. 1912 – D. 1998. Ble 25 år gammel formann i Ap i Sandnes, senere æresmedlem der. Han var svært opptatt av strømforsyningen, var styreformann bl. a. i Sandnes kommunale El-verk, Maudal Kraftlag og Kraftverk samt Lyse Kraftverk. Han var medeier/verksmester i bilfirmaet Skretting & Vigre A/S.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1948-49, 1952-53 og 1956-57

Andreas J. Båstøl, Ap
1948–1949, 1952–1953, 1956–1957

F. 1899 i Kvinesdal – D. 1992. Var vararepresentant for Ap i Rogaland på Stortinget 1954-1957. Han hadde merkelappen «Muntrasjonsråd» med mange historier fra lokalmiljøet. Innehaver av A.J. Båstøl som først laget leketøy, men ble mest kjent for strikkepinner.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1946-47 og 1952-55

Louis Torgersen, Ap
1946–1947, 1952–1955

F. 1894 i Chicago – D. 1988. Stasjonsmester NSB. Var engasjert i arbeiderbevegelsens organisasjonsarbeid. Formann i Ganddal Samvirkelag, Ganddal Telefonselskap, vannverket og Maudal Kraftlags representantskap. Hans administrative anlegg og smidige samarbeidsvilje kom til sin rett i den vanskelige etterkrigstiden.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1946-47

Tollef Fjermestad, Ap
1946–1947

F. 1879 i Time – D. 1947. Disponent på Sandnes Støperi A/S i 30 år. Før det var han former på Sandnes mek. verksted. Arbeiderne i Sandnes og Høyland reiste en byste over han til minne om hans innsats for arbeiderne.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1938 - 1941

Edvard Astad, Ap
1938–1941 (til 14/2 1941)

F. 1884 Battenfjord, Nord-Møre. D. 1952. Lærer 1908–1952 i Høyland. Ble første ordfører valgt av Ap. Skole var hans hovedinteresse og han var mye med i organisasjonsarbeid. Han tok initiativ til å stifte Høyland Helselag og bygging av Høyland Helseheim. Distriktsformann i Nasjonalforeningen mot Tuberkulose.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1936-41, 8/5-31/12 1945, 1951, og i 1954-55

Gunvald Rasmussen, V
1936–1941, 8/51945 – 31/12 1945, 1951, 1954–1955

F. 1888 – D. 1965. Kjøpmann, drev firma T. Rasmussen kolonial og fiskeforretning. Viktig sak var byggingen av høybanen; vedtatt med hans dobbeltstemme. Ordfører 9. april 1940, fortsatte etter avtale med fylkesmannen ut 1941. Ble gjeninnsatt 8. mai 1945. Tildelt Kongens Fortjenstmedalje i gull.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1935-37, 14/2-7/10 1941, 11/5 1945, 1948-51

Monrad Øksnevad, Bp
1935–1937, 14/2 1941 – 7/10 1941, 11/5 1945 – 11/8 1945, 1948–1951

F. 1893 Todneim – D. 1958. Landbrukskandidat fra Ås. Lærer og bestyrer på Vinterlandbruksskulen i Rogaland til 1957. Samtidig gårdbruker på Sandved. Han kom til å yte en stor innsats i en vanskelig krigstid. Avsatt som ordfører av Nazi-myndighetene i 1941. Tilbake i 1945. Vararepresentant til Stortinget.

 

1900 - 1934

 Portrett av ordfører i Sandnes 1929-1934

Johan Martinson Haga, Bp
1929-1934

F. 1878 – D. 1963. Gårdbruker på Haga og Lea. Underoffiserskoleeksamen. Han var kunnskapsrik og sterkt engasjert i det offentlige liv. Kasserer i Høyland Sparebank 1934-1950. Medstifter av Jæren Fellesbakeri, Vestlandske Mjølkesentral og Dagbladet Rogaland.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1922-35

Lars Øglænd, V
1922–1935

F. 1880 – D. 1953. Utviklet sammen med sin bror Jakob firmaet Jonas Øglænd til å bli byens viktigste bedrift og landets største sykkel- og konfeksjonsfabrikk. Lars delte sin arbeidskapasitet og lederevner mellom utviklingen av familiebedriften og byen. Fikk Ridderkorset av 1. klasse i St. Olavs orden.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1920-28, og 11/8 1945-31/12 1945

Jonas Schanche Thrane Sandved, Bp
1920–1928, 11/8 1945 – 31/12 1945

F. 1885 – D. 1953. Hagebrukskandidat. Gårdbruker, plante- og hagebruksskoleeier. Formannskapsmedlem. Direktør i Høyland Sparebank. Formann i Norges Planteskolelag. Kom tidlig med i bondereisningen og var formann i det lokale Bondepartiet og fylkespartiet. Medstifter av Dagbladet Rogaland.

 Portrett av magistrat 1918-22 og borgermester fra 1922 til 1934

Herm Pedersen
Magistrat 1918-30.06.1922, Borgermester 01.07.1922-10.11.1934

 Portrett av ordfører fra 1917 til 1919

Enok Berge, Avholdspartiet
1917–1919

F. 1873 – D. 1967. Utdannet dreier og startet i 1896 Sandnes Dreieri som bl.a. laget tresko, klesklyper og kleshengere. Han var ansatt som formannskapssekretær i 20 år. Han var også fattigforstander og kirkeverge.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1914 til 1919

Søren Martinson Østraat
1914–1919

F. 1870 – D. 1961. Seilte i flere år på langfart. Gårdbruker på Austrått, senere Vatne. Medlem av formannskapet i mange år. Direktør Høyland Sparebank. Som ordfører var det særlig elektrisitetssaken han kom til å beskjeftige seg med. Tildelt Kongens Fortjenstmedalje.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1896-97, 1899-1901, 1903 og 1905

Olaf Anfindsen, V
1896–1897, 1899–1901, 1903, 1905

F. 1864 – D. 1915. Grosserer, overtok og utvidet forretningen etter faren, Andr. O. Anfindsen. Hadde seilskuter i langfart og importere kull og koks. Han hadde en viktig rolle i det kommunale liv og var bl.a. med på å starte Sandnes turnforening i 1890, var aktiv turner og formann i mange år.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1892-1901 og 1908 til 1913

Lars Adamson Sporaland
1892–1901, 1908–1913

F. 1852 – D. 1935. Gårdbruker på Sporaland. Lærer i Høyland i 50 år. Medlem av herredstyret i perioden 1882 – 1913. Han hadde også andre kommunale verv. Medlem av forliksrådet i mange år. Gikk aktivt inn for positivt byggende ungdomsarbeid, avholdssak, norskdom og kristendom. Tildelt Kongens Fortjenstmedalje.

 Portrett av magistrat i Sandnes fra 1898 til 1916

N. Lima
Magistrat 1898-1916

 Portrett av ordfører i Sandnes 1913, 1916 og i 1920-21

Thorvald S. Øglænd, Avholdspartiet
1913, 1916, 1920–1921

F. 1869 – D. 1953. Han var skipsreder og disponent for A/S Sandnes Høvleri og Trælastforretning, den første ferdighusfabrikken i Sandnes. Mangeårig medlem av Sandnes bystyre. Var med å starte Avholdspartiet i 1902.Var i 1916 med å starte Sandnes Privatbank og var direktør der i 10–12 år.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1908-12 og 1914-15

L.O. Nygaard, Avholdspartiet
1908–1912, 1914–1915

F. 1861 i Modalen, Hosanger, Osterøy – D. 1932. Kom som lærer til Sandnes. Han hadde tidligere vært folkeskolelærer i Spydeberg og Kopervik. Han skrev teksten til «Sandnessangen».

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1898, 1902, 1906-07

O.C. Østraadt, Moderate/Høyre
1898, 1902, 1904, 1906–1907

F. 1854 – D. 1914. Han grunnla firmaet O.C. Østraadt i 1873, kjøpte teglverkene Nynæs, Altona og Gamlaverket. Dette var starten på det som skulle bli et industrieventyr i Sandnes. Hadde mange tillitsverv i kommunen, medeier og medlem av styrer i flere andre industribedrifter i Sandnes.

 

1842 - 1891

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1890 til 1891

Samuel Jonasson Sandved
1890–1891

F. 1845 på Sandved – D. 1912 Skipsfører, startet i 1896 hagebruksskole og ble dens bestyrer. Han var initiativtaker til en rekke foreninger innen landbruk og hagebruk. I en årrekke medlem av forstanderskapet i Høyland Sparebank og arbeidet sterkt for elektrisitetssaken. Sterkt reformvennlig.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1889 til 1895

Petter Simon Øgland
1889–1895

F. 1843 i Hetland – D. 1927 i Oslo. Kom til Sandnes som lærer ved folkeskolen. Ble i 1873 den første disponenten for Ganns Potteri og Teglverk, «Pitter i Ganns». Medvirket til bygging av Sandnes kirke og Uldvarefabrikken. Styremedlem i Sandnes Mek. Verksted og Sandnes Sparebank.

 Portrett av ordfører i Sandnes i 1885

Andr. O. Anfindsen
1885

F. 1833 - D. 1906. Skipsreder, handelsmann og baker. Solgte korn og mjøl en gros og var med å starte mølle på Oltesvik. Han var også medlem i det første bystyret, med i komiteen som planla Sandnes kirke, medlem av Sandnes sparebanks første kontrollråd og bankdirektør fra 1889–1900 samt overformynder i 10 år.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1883-84 og i 1886-88

Ole Svendsen
1883–1884, 1886–1888

F. 1835 på Trones – D. 1898. Skipsreder og grosserer. Han var stor på sildeeksport. Medlem av byens første havnekommisjon i 1875 og senere havnefogd i Sandnes i 20 år. Han var en avholdt mann med mange tillitsverv. Han var medlem av Sandnes formannskap 1875-78, 1883-89 og 1892.

 Portrett av ordfører i Sandnes i 1878 og 1882

Svend O. Mouland
1878, 1882

F. 1825 i Time – D. 1909. Var handelsmann, klokker og lærer i mange år. I det første bystyret i 1862 var han en av de tre formennene. Engasjert i byens rederivirksomhet. Medvirket til bygging av Sandnes kirke i 1882. Første formann for forstanderskapet ved stiftingen av Sandnes Sparebank i 1875.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1878 til 1879

Sven Svendson Haaland
1878–1879

F. 1831 Vølstad i Gjesdal – D. 1921 Lista. Han tok til seg mye lærdom gjennom lesning. Var gårdbruker på Håland i Høyland og lærer i Gjesdal og Høyland. Reiste etter 1897 som emissær, helst i Vest-Agder krets. Slo seg ned i Herad på Lista, deltok der i det politiske liv og ble ordfører på Lista 1911–16.

 Portrett av ordfører i Sandnes i 1877

Martin Nygaard
1877

F. 1833 – D. 1890. Gårdbruker og garver på Nygård. Drev også livdyreksport. Han var en av de få fra «Sørestraen» som oppnådde å få vervet som ordfører. Martin var en sentral person ved etableringen av Sandnes Sparebank i 1875 og ble en av fire direktører i den nye banken. Han hadde dette vervet til 1881.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1875-76 og 1879-881

K.M. Sørensen
1875–1876, 1879–1881

F. 1839 Bolsø, Molde – D. 1901. Han kom til Sandnes fra Romsdal før 1868. Var styrer på Sandnes Folkeskole og høgre avdeling. Var også med å starte Sandnes Sparebank og var direktør der i 6 år. Har fått en gate oppkalt etter seg i Sandnes. Flyttet til Oslo i 1881 der han ble overlærer ved Bjølsen skole.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1872 til 1875

Jonas Eivindson Lura
1872–1875

F. 1832 på Lura – D. 1879. Gårdbruker på Lura. Formannskapsmedlem 1864–1881. Han var langt forut for sin tid på mange områder, bl.a. for mekanikk, og ble en foregangsmann innen mekanisk landbruk. Etablerte trekkraft for grynmølle, treskemaskin og hakkmaskin fra vasshjul på gården.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1867-68 og 1871-1874

Mauritz Kartevold
1867–1868, 1871–1874

F. 1833 Kartevoll i Time – D. 1922. Radikal venstremann. Utdannet urmaker og hadde urmakerforretning. Var medlem av formannskapet i 16 år. Han var forlikskommissær i 24 år. Han startet mangfoldige virksomheter og var med i styret av banker og industribedrifter. Vel kjent for sitt Symbolske ur.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1865 til 1866

Abraham Hobberstad
1865–1866

F. 1830 i Hå – D. 1896 i Stavanger. Kjøpmann og garvermester. Var ordfører da Sandnes søkte Stortinget om å få opprette telegrafstasjon. Byen hadde da 1000 innbyggere og 28 fartøyer i utenriksfart. Skipsfarten og sildefiskeriet var de viktigste næringene. Medlem av den første «sundhetskommisjon» i 1864.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1864-67, 1876-77 og 1880-83

Sven Njeldson Oftedahl
1864–1867, 1876–1877, 1880–1883

F. 1814 på Kylles i Høyland – D. 1886. Omgangsskolelærer, overrettssakfører med praksis i Sandnes samt gårdbruker på Nedre Austrått. Stortingsmann. En av de få i bygda med akademisk utdannelse. Han fikk også mange kommunale verv og kom til å spille en viktig rolle i bygdas styre og stell.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1864 og 1869-70

Gabriel Sandved
1864, 1869–1870

F. 1822 i Høyland – D. 1888. Han var landhandler. Var med å starte Sandnes Sparebank i 1875. Satt i direksjonen med eierinteresser i Sandnesskipet Alpha fra 1865 sammen med bl.a. Anders Tvedt. Seilte i mange år på Middelhavet og Østersjøen. Dette ga opphav til mange lokale partsrederier.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1862-63

Anders Tvedt
1862–1863

F. 1824 i Strandebarm i Hardanger – D. 1902. Ble første ordfører i ladestedet Sandnes. Lærer, lensmann og første poståpner i Sandnes i 1849. Poståpneriet var i det nye skolehuset i Krossen. Han opprettet det første private vannverket, Hogstadbakken Vannkompani i 1860, og det ble etter hvert 25 slike.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1862-63

Jan Adolph Budde
1858–1863

F. 1811 Fredriksvern, Stavern – D. 1906. Cand. theol. Gårdbruker og landbruksskolebestyrer på Austrått. Varamann til Stortinget. Han hadde en avgjørende rolle når det gjaldt utviklingen av jordbruket på Jæren og det kommunale liv. Ivret for at Sandnes skulle bli egen kommune med ladestedsrettigheter.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1856-57 og 1884-85

Torkell Ådneson Haabeth
1856–1857, 1884–1885

F. 1818 på Håbet – D. 1893. Husmann på Håbet under prestegården i Høyland. Han var også kirkeverge og omgangsskolelærer, var med på å stifte og ledet Høyland Arbeiderforening. Torkel sluttet seg til Marcus Tranes idéer. Han hadde et frilynt og radikalt, men romslig sinn. Eneste husmann som ble ordfører.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1848-49 og 1868-71

Jonas Schanche Jonasen
1848–1849, 1868–1871

F. 1813 på Austrått – D. 1900. Gårdbruker på Skeiene der han dyrket opp lyngheiene. Lensmann for Gjesdal og Høyland. Direktør i over 30 år i Høyland Sparebank som han også var med å stifte. Ble i 1850 valgt til første forlikskommisær i kommunen. Deltok aktivt for å få reist bedehuset Elim.

 Portrett av ordfører i Sandnes 1844-47

Håvard Kristofferson Lura
1844–1847
F. 1801 på Lura – D. 1869. Usedvanlig driftig gårdbruker som drev med mye nydyrking på Lura. Formannskapsmedlem i en årrekke. Ble i 1850 valgt til den første forlikskommissær i kommunen sammen med J. Schanche Jonasen.

 Portrett av ordfører i Sandnes fra 1842-43

Even Evenson Jutland
1842–1843

F. 1799 Byberg i Sola – D. 1853. Gårdbruker på Jutland. Han var en rolig og klok person, flink til å ordlegge seg. Han tok navnet Jutland da han giftet seg med enka på gården.

 

Forsand

1880-2019

 Portrett av ordfører i Forsand 2015-2019

Bjarte Sveinsvoll Dagestad
2015-2019

 Portrett av ordfører i Forsand 2007-15

Ole Tom Guse
2007-2015

 Portrett av ordfører i Forsand 2003-2007

Ingeborg L. Søyland
2003-2007

 Portrett av ordfører i Forsand 1992-99

Fridtjov Thorsen Nordland
1992-1999

 Portrett av ordfører i Forsand 1990-91 og 1999-2003

Torstein Haukalid
1990-1991, 1999-2003

 Portrett av ordfører i Forsand 1984-89


Årstein Løland
1984-1989

 Portrett av ordfører i Forsand 1972-78

Tormod Rossavik
1972-1978

 Portrett av ordfører i Forsand 1966-67

Tormod Harboe
1966-1967

 Portrett av ordfører i Forsand 1948-58

Peter Norland
1948-1958

 Portrett av ordfører i Forsand 1978-83

Per John Fløysvik
1978-1983

 Portrett av ordfører i Forsand 1962-65 og 1968-71

Alv T. Espedal
1962-1965, 1968-1971

 Portrett av ordfører i Forsand 1941 og 1958-61

Torstein I. Fossan
1941, 1958-1961

 Portrett av ordfører i Forsand 1923-1940 og 1945-47

Torger Espedal
1923-1940, 1945-1947

 Portrett av ordfører i Forsand 1920-22

Ingebret Norland
1920-1922

 Portrett av ordfører i Forsand 1917-1919

Thv.Espedal
1917-1919

 Portrett av ordfører i Forsand 1889-99

Thore T Haaland
1898-1899

 Portrett av ordfører i Forsand 1896-97

Børge T. Kommedal
1896-1897

 Portrett av ordfører i Forsand 1894-97

Thormod Skavlan Oenæs
1894-1895

 Portrett av ordfører i Forsand 1886-87, 1890-93, 1901-10 og 1914 til 1916

Rasmus Norland
1886-1887, 1890-1893, 1901-1910, 1914-1916

 Portrett av ordfører i Forsand 1882-85

Osmund G. Espedal
1882-1885

Portrett av ordfører i Forsand 1880-81
Knud O. Molaug
1880-1881

Sist oppdatert: 21.11.2023