account_circle Min side
HjemPolitisk sekretariat

Politisk sekretariat

Kort fortalt:

  • Politisk sekretariat betjener de politiske organene og skal jobbe for at saksflyten mellom administrasjonen og de folkevalgte organene er så god som mulig. 
  • Politisk sekretariat legger til rette for og bidrar til avvikling av møter i kommunestyret, formannskapet og andre faste råd og utvalg.
  • Sørge for at de folkevalgte får de arbeidsbetingelser og den godtgjørelse de har krav på, og skal ellers gi informasjon og veiledning til folkevalgte, administrasjon, presse og publikum angående spørsmål om saker og vedtak.

Ansvarsområder

  • Gjennomføring av Stortings- og Sametingsvalg og Kommune- og fylkestingsvalg i Sandnes kommune.
  • Planlegging og utførelse av borgerlige vielser i kommunen.
  • Sekretariat for ordfører og varaordfører, herunder tilrettelegge for møter og arrangementer.
  • Sekretariat for områdeutvalgene.
  • Sekretariat for kommunedirektør og direktører.
  • Sekretariat for valg av meddommere.

Politisk sekretariat har åtte ansatte og er organisatorisk underlagt organisasjonsdirektør.

Kontakt Politisk sekretariat

Felles e-post: politisk.sekretariat@sandnes.kommune.no

Leder Kirsti Lygre Rostøl

e-post kirsti.lygre.rostol@sandnes.kommune.no 
mobil 480 44 034
Ansvarlig for kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget

Rådgiver Sindre Ravndal
e-post sindre.ravndal2@sandnes.kommune.no   
mobil 918 38 199
Ansvarlig for utvalg for miljø og tekniske saker og ansvarlig for områdeutvalgene

Konsulent Grete Falkanger 
e-post grete.falkanger@sandnes.kommune.no 
mobil 400 08 682
Ansvarlig for ordfører og varaordfører

Konsulent Sissel Hauge-Vikane 
e-post sissel.hauge-vikane@sandnes.kommune.no 
mobil 993 24 801
Ansvarlig for utvalg for by- og samfunnsutvikling og oppnevning av meddommere
Sekretær for kommunedirektør og kommunedirektørens ledergruppe

Konsulent Anita Løland
e-pos anita.loland@sandnes.kommune.no
mobil 958 99 705
Valgansvarlig og ansvarlig for valgstyret, utvalg for kultur, næring og innovasjon, utvalg for oppvekst og kommunale ID kort

Konsulent Aslaug Solberg Eltervåg
e-post aslaug.solberg.eltervag@sandnes.kommune.no 
mobil 934 66 615
Ansvar for vielser og kommuneplanutvalget

Konsulent Bodil Vika
e-post olaug.bodil.vika@sandnes.kommune.no 
mobil 992 66 185
Ansvarlig for utvalg for helse- og sosialtjenester, Sandnes eldreråd, Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og valgnemnda

Konsulent Tove Iren Vatne
e-post tove.iren.vatne@sandnes.kommune.no 
mobil 901 17 124
Sandnes Innvandrerråd og kommunale ID kort

Sist oppdatert: 27.01.2023