map Kart account_circle Min side
HjemPolitisk sekretariat

Politisk sekretariat

Kort fortalt:

 • Politisk sekretariat betjener de politiske organene og skal jobbe for at saksflyten mellom administrasjonen og de folkevalgte organene er så god som mulig. 
 • Politisk sekretariat legger til rette for og bidrar med gjennomføring av møter i folkevalgte organ.
 • Politisk sekretariat kan gi informasjon og veiledning til folkevalgte, administrasjon, presse og publikum.

Ansvarsområder

 • Sekretariat for blant annet
  - kommunestyret
  - formannskapet
  - hovedutvalgene
  - områdeutvalgene
  - Sandnes eldreråd
  - Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne
  - Sandnes integreringsutvalg
 • Gjennomføring av Stortings- og Sametingsvalg og Kommune- og fylkestingsvalg i Sandnes kommune
 • Borgerlige vielser
 • Sekretariat for ordfører og varaordfører, herunder tilrettelegge for møter og arrangementer
 • Sekretariat for kommunedirektør
 • Oppnevning av meddommere

Kontakt oss

Kirsti Lygre Rostøl, virksomhetsleder

Ansvar for kommunestyret, formannskapet og administrasjonsutvalget

Anita Løland, konsulent

Valgansvarlig og ansvar for valgstyret, utvalg for kultur og oppvekst, kommunale ID kort

Aslaug Eltervåg, konsulent

Ansvar for vielser og kommuneplanutvalget

Bodil Vika, konsulent

Ansvar for utvalg for helse- og sosialtjenester, Sandnes eldreråd og Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Grete Falkanger, konsulent

Ansvar for ordfører og varaordfører

Sindre Ravndal, rådgiver

Ansvar for utvalg for idrett, miljø og tekniske saker, valgutvalget og områdeutvalgene

Sissel Hauge-Vikane, konsulent

Ansvar for utvalg for by- og samfunnsutvikling, oppnevning av meddommere og sekretær for kommunedirektør

Tove Iren Vatne, konsulent

Ansvar for Sandnes Integreringsutvalg, kommunale ID kort

Sist oppdatert: 02.07.2024