account_circle Min side
HjemReglement

Reglement

Kort fortalt:

  • Politisk reglementet for Sandnes kommune beskriver den politiske organiseringen og de overordnede prinsippene om delegering.
  • Her finner du informasjon om fullmakter og regler for saksbehandlingen i de folkevalgte organene.

Saksbehandler og delegasjonsreglement

Saksbehandlings- og delegasjonsreglementer for folkevalgte og administrasjonen

Saksbehandlings- og delegasjonsreglementer for Sandnes kommune Vedtatt av kommunestyre 21. oktober 2019 med endringer vedtatt 14. desember 2020 og 20. juni 2022.

Reglement for Sandnes kommunestyre
Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for formannskapet
Fellesreglement for formannskapet, utvalg og nemnder
Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for helse- og sosialtjenester
Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for oppvekst
Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for by- og samfunnsutvikling
Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for miljø og tekniske saker
Reglement for klagenemnda i Sandnes kommune
Reglement for kontrollutvalget for bevillingssaker i Sandnes kommune
Reglement for eldrerådet i Sandnes kommune
Reglement for rådet for personer med nedsatt funksjonsevne i Sandnes kommune
Reglement for kontrollutvalget i Sandnes kommune
Reglement for fastsettelse av arbeidsområde for meklingsutvalg (ad hoc)
Delegasjonsreglementet for kommunedirektøren
Reglement for fastsettelse av arbeidsområde og delegering av avgjørelsesmyndighet for Utvalg for kultur, næring og innovasjon
Reglement for Kommuneplanutvalget
Videredelegeringsreglement for kommunedirektøren i Sandnes

Godtgjørelse for folkevalgte

Forskrift om økonomisk godtgjørelse for folkevalgte, Sandnes kommune, Rogaland

Styrevervregisteret

Sandnes kommune har valgt å bruke KS' styrevervregister.

For å styrke kommunesektorens omdømme, er det viktig å skape åpenhet om hvilke roller enkeltpersoner i kommunen, fylkeskommunene eller kommunale selskaper har.

KS' styrevervregister er et webbasert register som skal gi oversikt over folkevalgtes, lederes og styremedlemmers verv og økonomiske interesser.

Du kan kontrollere, oppdatere og legge til opplysningene om dine verv og interesser fra nettsiden, under menyvalget «Logg inn for vervinnehavere». Her logger du på med ID-porten til Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi).

Registeret er åpent tilgjengelig for allmennheten.

 

Sist oppdatert: 19.01.2023